Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Přednáška u příležitosti sedmdesátého výročí úmrtí J. A. Schumpetera v jeho rodné Třešti

Přednáška Josef Alois Schumpeter - Světově uznávaný ekonom a jeho následovníci v podání Petra Jiříčka z katedry ekonomických studií na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, se bude konat ve čtvrtek 13. února od 17 hodin v muzeu v Třešti.
Letos si připomínáme 70. výročí náhlého úmrtí jednoho z nejvýznamnějších třešťských rodáků, ekonoma světového významu Josefa Aloise Schumpetera. Jeho jméno je pro studenty ekonomie možná jenom jedním z mnoha v řadě, v našich končinách není Schumpeter zdaleka tak uznávaný jako v cizině, kde bývá často citován. Současní odborníci jsou prý ale zajedno v tom, že pokud by se v jeho době udělovala Nobelova cena za ekonomii, stal by se jistě jejím nositelem. Tři jeho žáci tuto cenu skutečně obdrželi.

Na přednášce bude promítnuta i celá řada fotografií z cesty MUDr. Přemysla Fučíka po Spojených státech amerických, kde navštívil místa spojená s působením J. A. Schumpetera.

Josef Alois Schumpeter, akademický ekonom a politolog, který působil také jako ministr financí Rakouska a prezident soukromé banky se narodil 8. února 1883 v Třešti, v rodině výrobce plátna. Zemřel 8. ledna 1950, Taconic, Salisbury, Connecticut, USA.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)