Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Zámecká knihovna ve Velkém Meziříčí nabídne zájemcům různé knižní tituly

Knihovna muzea ve Velkém Meziříčí se v pátek 14. února zapojí do akce Mezinárodní den darování knih. Od 8 do 16 hodin mohou zájemci navštívit muzejní knihovnu a vybrat si vyřazenou odbornou literaturu.
Jedná se o tituly, které jsou v knihovním fondu zastoupeny ve více kusech nebo již nejsou potřebné. Díky tomu mohou zájemci získat knihy z oblasti historie, techniky, pedagogiky, ekonomie či zemědělství, a to především z konce 19. století až první poloviny 20. století.

Příchozí mohou naopak do knihovny přinést svoji nepotřebnou odbornou literaturu týkající se oblasti historie a životního stylu (zhruba do první poloviny 20. století), zdravovědy a myslivosti, dále pak historické kuchařky a regionální literaturu. Pokud dané tituly ve fondu nejsou zastoupeny, stanou se jeho součástí, v opačném případě budou dárcům vráceny zpět.

14. únor je po celém světě připomínán jako Book Giving Day, který je možné oslavit i tím, že lidé darují nepotřebné či vyřazené knihy jak jednotlivcům, tak třeba dětským domovům či nemocnicím.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)