Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V době sílícího větru v České republice integrovaný záchranný systém posílí operátory tísňových linek

Český hydrometeorologický ústav vydal výstražnou informaci Systému integrované výstražné služby, která varuje před silným, velmi silným a extrémním větrem. Všechny složky integrovaného záchranného systému se připravují na výrazný nárůst mimořádných událostí, posílily všechny směny, Záchranný útvar HZS ČR je v pohotovosti a připraven okamžitě reagovat, zvýšil i počet operátorů tísňových linek 112 a 150.
Přesto, vzhledem ke zkušenostem s likvidací následků podobných meteorologických jevů na území ČR, se HZS ČR na občany obrací s prosbou o pečlivé zvážení všech okolností dříve než se rozhodnou zavolat na některou z tísňových linek. Ohlášení událostí, jako například popadané větve na zahradách a podobně, pokud není bezprostředně ohrožen život, jistě snese odkladu.

V návaznosti na výstrahu ČHMU - silný vítr rady pro vás, jak se při silném větru chovat bezpečně.

ℹ️ Praktické informace:

❤️ - Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
🌲 - Nezdržujte se v blízkosti větších stromů a nechoďte do lesa.
🏙 - Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).
⚡️ - Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.
🚙 - Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).
🏢 - Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
ℹ️ - Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
🔦 - Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.
🏠 - Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)

📞 - Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

📸 Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)