Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Raná péče v Třebíči pořádá při příležitosti svých patnáctých narozenin přednášku a den otevřených dveří

Raná péče v Třebíči, která si připomíná patnácté výročí své existence, zve veřejnost na přednášku a den otevřených dveří.
Přednáška Připravenost na školu se bude konat ve čtvrtek 27. února od 15 hodin v prostorách Rané péče v Třebíči ve Vltavínské ulici 1402.
Přednáší Mgr. Marie Vondráčková, vedoucí SPC Velké Meziříčí, psychoped a somatoped a Mgr. Mirka Veškrnová, logoped a surdoped v SPC Třebíč.
Po přednášce bude vyhrazen dostatečný čas pro dotazy a následnou diskuzi.
Vstupné je dobrovolné.
Účast, prosí organizátoři potvrdit na e-mail: ranapece@trebic.charita.cz
Hlídání dětí nebude tentokrát zajištěno.

V úterý 3. března od 8 do 16 hodin se bude konat v prostorách Rané péče ve Vltavínské ulici den otevřených dveří.
Zájemci si mohou přijít prohlédnout prostory této služby, seznámit se s terapií Snoezelen, magickými podložkami, kompenzačními a rehabilitačními pomůckami, které pracovnice potřebují ke své práci s dětmi. A zároveň se mohou dozvědět, co všechno práce rané péče obnáší.

Raná péče pomáhá rodinám s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra a s ohrožením vývoje od 0 do 7 let věku. Systematickou péčí lze určitá omezení zmírnit. Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky. V tomto období jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Z těchto poznatků vychází raná péče.

Raná péče je tedy soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.
Základem komplexní péče je rozvoj všech dovedností a schopností dítěte a jeho začlenění do společnosti. Začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí integrací dítěte nebo zařazením dítěte do vzdělávací instituce.
https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/rana-pece-trebic/zakladni-informace/

Marie PALOČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)