Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Město Jihlava vyzývá k omezení návštěv sběrného dvora

Služby města Jihlavy (SMJ) uvažují kvůli velmi častým a zbytným návštěvám o uzavření posledního sběrného dvora v Jihlavě. Hrozí totiž nákaza klíčových pracovníků, proto i magistrát žádá veřejnost o omezení návštěv.
Občané mají z rozhodnutí Vlády ČR v současné době v maximální míře omezit pohyb na veřejnosti jen k vyřízení těch nejnutnějších záležitostí. Nesmí se ani sdružovat ve skupinách čítajících více než dva lidi. Měli by proto maximálně omezit i návštěvy sběrného dvora.

„Dvůr v areálu naší firmy na ulici Havlíčkova je provozu v době od 6 do 14 hodin jen pro ty, kteří se bez služeb sběrného dvora neobejdou a nemají kde dočasně uložit mimořádně vzniklé odpady z domácnosti. Ostatní by měli v současné době, pokud to je možné, vzniklé odpady uskladňovat ve svých sklepech, na zahradách, v garážích a teprve po odeznění nouzového stavu je přinést do sběrných dvorů,“ uvedl Josef Eder, jednatel SMJ s tím, že další dva sběrné dvory na Rantířovské a Brtnické ulici už jsou uzavřeny.

Podle jeho slov je třeba si uvědomit, že v areálu Havlíčkova 64 se vyskytují desítky zaměstnanců společnosti SMJ, kteří jsou nezbytní pro zajištění svozu odpadů a údržby komunikací města Jihlavy i okolních obcí. „Pokud by tito lidé skončili v nemocnici nebo v karanténě, omezilo by to výrazně chod celého města,“ uvědomuje si riziko nákazy i primátorka Jihlavy Karolína Koubová a prosí veřejnost o pochopení.

Každý návštěvník sběrného dvora potenciálně ohrožuje další pracovníky SMJ a toto riziko je podle Edera nutné eliminovat. „Pokud občané budou nadále jezdit do sběrného dvora i s drobnostmi, které by snesly odklad, pak nám nezbyde nic jiného, než i tento sběrný dvůr pro veřejnost zcela uzavřít i za cenu dopravních komplikací v přilehlé ulici Úvoz.“ zdůraznil Eder.

Martin MÁLEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)