Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Půda na staveništi obchvatu Havlíčkova Brodu poodhaluje svá tajemství

Na trase jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu začaly zemní práce doprovázené archeologickým průzkumem. Odkrytá půda vydává svá tajemství, naznačuje nám život našich předků v časech již dávno zaniklých. Pracovníci společnosti Archala Brno tu našli například zaniklý středověký statek, středověké hutniště či tábor pro dělníky, kteří v době druhé světové války pracovali na stavbě železničního tunelu.
Zaniklý statek pod Strážným vrchem:
Vvýzkum zachytil jižní nároží statku U Prchalů, který je zobrazen již na Müllerově mapě Čech z roku 1720 a zaniknul požárem kolem poloviny 19. století. Podle nálezů středověké keramiky by jeho počátky mohly spadat snad až do středověku, do 13. či 14. století. „Statek nebyl obnoven, byl rozebrán, rozorán a dnes se nachází pod zemědělsky obdělávanou půdou. V jižním nároží jsou rozeznatelné zbytky části interiáru s topným zařízením a množstvím odpadních jam, nacházíme tu střešní materiál, zbytky kachlů, kuchyňskou a stolní keramiku, kosti a další“, uvedl archeolog z Archaly Brno Jakub Těsnohlídek.

Středověké hutniště
V údolí Stříbrného potoka, v trase stavby objevili archeologové středověké hutniště polymetalických rud z 13. století.Tady byla zpracovávána vytěžená ruda, byla tříděná, drcená a zpracovávána s cílem vytěžit z ní co nejvíce hlavně stříbra a olova. Byly zde postaveny pece, třídírny, mohlo zde pracovat až několik desítek lidí v závislosti samozřejmě na množství vytěžené rudy. Z archeologických nálezů víme, že plocha byla rozčvachtaná. Pracovníci těchto provozů strusky, které vznikaly při hutění jako odpad drtili a vysýpali s nimi ten rozbahněný povrch, sypali je do koryta potoka. Na pohled to zřejmě moc pěkné nebylo, ale platí tehdy jako dnes, že účel světí prostředky.
„Našli jsme tu vzácnou hornickou známku vyrobenou z olova. Je to placička o průměru čtyři centimetry. Nevíme přesně, k čemu sloužily, ale nacházíme je v hornických lokalitách. Je to takový tajemný artefakt, docela vzácný“, konstatoval J. Těsnohlídek.

Tábor pro dělníky z druhé světové války
Na poli mezi Vysočany a Termesivy byl za druhé světové války tábor pro dělníky, kteří pracovali na budování železničního tunelu. Neví se zatím, jestli byli nuceně nasazeni nebo zda pracovali za běžný plat jako zaměstnanci. Tábor se skládal ze čtyřech dlouhých domů, nádvoří, byl obehnaný plotem.“ Archeologickým výzkumem jsme zatím odkryli studnu na bývalém nádvoří, hluboká je několik metrů, my jsme zatím vyčistili dva metry. Skryli jsme celou plochu tábora a v příštích týdnech bude probíhat plošný archeologický výzkum. Jsme zvědaví, co tu z moderní historie objevíme“, doplnil J. Těsnohlídek.

Foto: hornická olověná známka

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)