Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Policisté kontrolují na Vysočině plynulost silničního provozu

Policisté na Vysočině v rámci běžného výkonu služby denně provádějí kontroly dodržování všech opatření, která souvisejí se současným nouzovým stavem. Od pátku 10. dubna ráno probíhá také dopravně bezpečnostní opatření, v rámci něhož budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu nejen na dálnici D1, ale také na ostatních silnicích nižších tříd na území celé Vysočiny.
V rámci kontrol se v pátek 9. dubna soustředili zejména na lokality kolem velkých nákupních center, v okolí hobby marketů a prodejen s domácími potřebami a potřebami pro kutily, kde byla zcela zaplněná parkoviště a bylo zde soustředěno velké množství osob.

'Jen během včerejšího dne a noci jsme provedli v kraji 1 352 takových kontrol. Na integrovaném operačním středisku přijímáme také různá oznámení, která se týkají možného porušení mimořádných opatření, včetně podezření na nedodržování karantény. Všechna přijatá oznámení policisté vždy důkladně prověřují', informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

V rámci provedených kontrol v deseti případech policisté včera zjistili celkem 38 porušení mimořádných opatření - nenošení roušky. 'V 36 případech policisté vyřešili přestupek domluvou a osoby si roušku nasadili. Při kontrolách policisté zjistili také dalších osm správních deliktů, které oznámili k řešení do správního řízení - nejčastěji se jednalo o nedodržení karantény, porušení pravidel volného pohybu osob. V jednom případě jsme řešili přestupek neposlechnutí výzvy, který jsme vyřešili uložením pokuty ve výši 1000 korun v příkazním řízení', dodala mluvčí.

V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády v souvislosti s nouzovým stavem, tak využijí svých zákonných oprávnění – mohou přikázat konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu, mohou jim přikázat nasadit si roušku, ukončit provoz, vykázat osoby z místa. Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty. Neuposlechnutí výzvy je pak kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a lze za něj uložit sankci až do výše 10 000 korun.

Pokud osoba poruší povinnosti uložené krizovými opatřeními vlády nebo porušením mimořádných opatření ministerstva, dopouští se přestupku. Policie České republiky v současné době tyto přestupky nemůže řešit uložením pokuty příkazem na místě. Zjištěné přestupky jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu.- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)