Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Márnice, kostnice a bývalý hřbitov s ohrazením ve Stonařově jsou chráněné památky

Bývalá márnice postavená v empírovém slohu, renesanční kostnice a plocha bývalého hřbitova s ohrazením v areálu kostela svatého Václava ve Stonařově na Jihlavsku se letos ocitly v rozšířené památkové ochraně.
Areál při farním kostele sv. Václava ve Stonařově sestával ze souboru jednotlivých osamocených staveb kostela sv. Václava, unikátního pozdně románského karneru a barokní poklony se sousoším Kalvárie, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek.
V prvním čtvrtletí roku 2020 se součástí areálu staly stavby bývalé márnice postavené v empírovém slohu, renesanční kostnice a plocha bývalého hřbitova s ohrazením, což přispělo k jeho ucelenosti a zhodnocení stávajícího souboru památkově chráněných staveb. Všechny stavby zároveň dokumentují postupný stavební vývoj areálu a vytvářejí urbanisticky cennou dominantu obce.

„Z hlediska stavebního i architektonického pojetí se jedná o významný soubor sakrálních a církevních staveb, který nemá v širokém regionu obdoby“, shrnuje Macků.

Budova renesanční kostnice se do dnešních dnů – zejména v úrovni přízemí – dochovala v původní nezměněné podobě z doby výstavby. Zachována je dvojice štěrbinových oken, vstupní otvor osazený historickou dveřní výplní, trámový strop či hrubě utahované renesanční omítky. Celý areál farního kostela je dnes ohrazen poměrně neobvykle dřevěným plaňkovým plotem osazeným do kamenných plotových sloupků. Součástí areálu je také kamenný kříž a pomník obětem I. světové války.

Do podzemí byly ukládány kosti, které byly vykopány na hřbitově, horní prostor sloužil jako kaple, kde se konaly bohoslužby za zemřelé. Kostnicová hřbitovní kaple – karner byla v roce 1662 zasvěcena sv. Trojici.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)