Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Vstup do jihlavského muzea bude u příležitosti Mezinárodního dne muzeí v pondělí zdarma

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí, který připadá na pondělí 18. května, bude jihlavské muzeum mimořádně otevřeno a vstup pro zájemce bude zdarma.
'Návštěvníci mohou v muzeu kromě stálých expozic zhlédnout i výstavy, které jsme se rozhodli prodloužit: Po stopách brouka Pytlíka a František Hoffmann: 1920-2015. Na muzejní „půdě“ pokračuje výstava Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii. Nově byla instalována v prostorách muzejních arkád výstava k životnímu jubileu fotografa Antonína Chloupka', informovala mluvčí jihlavského muzea Dana Oberreiterová. Výstava věnovaná Antonínu Chloupkovi potrvá v muzeu až do 2. srpna.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě představuje díla ze svých sbírek formou výstavy Sochy mluví a stálé expozice v budově na Masarykově náměstí. V galerijní budově v Komenského ulici pak návštěvníci mohou vidět díla Adrieny Šimotové a Jiřího Johna na výstavě Dvojí obrazotvornost / Návrat v návratu. V prostorách Galerie Alternativa probíhá výstava Marie Štefáčkové 7,5 hodiny ticha. I do galerie bude v pondělí vstupné zdarma.

V roce 1977 Mezinárodní rada muzeí (ICOM) 18. květen ustanovila Mezinárodním dnem muzeí. V České republice je oslava Mezinárodního dne muzeí tradičně spjatá s pořádáním Festivalu muzejních nocí. Díky koronavirové karanténě se konání letošní Muzejní a galerijní noci přesouvá až na podzim. Přesto se muzea rozhodla tento den připomenout.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)