Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na budovu městského úřadu v Pacově na Pelhřimovsku se po téměř 100 letech navrátil nápis RADNICE

Trocha historie: Stará radnice vyhořela 25. ledna 1917. Nová radnice (také pozdější sídlo Městského národního výboru) byla společně se Spořitelnou vystavěna v letech 1921 – 1923 dle návrhu architekta Viktora Šulce. Starostou byl tehdy Vojtěch Janura. Pamětní desku naleznete přímo v radnici (vpravo od schodů do patra).
Radnice je jednopatrová budova – z průčelní strany do náměstí – s předsunutým středovým rizalitem s podloubím, balkonem a štítem (v trojúhelníkovém štítě reliéfně provedený znak města Pacova – lev vedle věže). Nad okny na balkon pod římsou dle dostupných fotografií býval nápis Radnice a spořitelna. Do roku 1930 bylo v objektu radnice umístěno Městské muzeum a archiv města. V objektu byly v minulosti také služební byty či obřadní síň.

Také zde sídlila Osvětová beseda (pozdější Městské kulturní středisko) a dokonce i Veřejná bezpečnost. Po zániku okresních úřadů a vzniku obcí s rozšířenou působností (205 obcí v rámci ČR) se část Městského úřadu, především vykonávající výkon státní správy, přesunula do objektu zámku. Objekt radnice slouží pro výkon samosprávy města Pacova a je zde sídlo České spořitelny. V objektu dále naleznete sídlo Svazku obcí mikroregionu Stražiště, MAS Via rustica a aktuálně také pracoviště Úřadu práce Pelhřimov.

Označení objektu pokládám nejen za vkusné, ale také za nutné z pohledu přehlednosti pro návštěvníky města Pacova.

Lukáš VLČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)