Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Město Počátky dostalo pokutu 108 tisíc korun za nedostatečná opatření proti kůrovci

Pokutu ve výši 108 tisíc korun dostalo od České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě město Počátky za nezajištění včasného zpracování nebo asanaci 216 m3 smrkové dřevní hmoty napadané kůrovcem, tak, aby nemohl dokončit svůj vývoj, nenamnožil se a nerozšířil do okolních lesních porostů v lesích u obce Veselá u Častrova na Pelhřimovsku. Informovala o tom mluvčí ČŽIP Radka Nastoupilová
Uvedla, že inspekce obdržela během let 2018 až 2019 celkem tři podněty na zanedbání povinností při zabezpečení ochrany lesa. 'Upozorňovaly na šíření hmyzích škůdců v důsledku nezpracovaného dřeva napadeného lýkožroutem smrkovým a lýkožroutem severským. Jednalo se o kůrovcové souše a čerstvě napadené stromy', vysvětlila.

„Na základě těchto podnětů jsme provedli tři inspekční šetření a město Počátky jsme opakovaně vyzvali ke zpracování napadené dřevní hmoty. Několikrát jsme také upozornili na fakt, že pokud se tak nestane, dojde k úplnému vývoji a výletu brouků nové generace do okolních stojících stromů. Město však apelu nedbalo,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě. Inspektoři ČIŽP v srpnu 2019 opakovaně zahájili kontrolu a zjistili, že celkové množství stojících sterilních kůrovcových souší nezpracovaných zlomů a vývratů činilo na daných lesních pozemcích minimálně 216 m3.

„Město ohrozilo svým jednáním životního prostředí v lesích. Bylo námi včas upozorněno a mohlo efektivně zasáhnout. Působení tohoto hmyzu vede k předčasnému smýcení porostů, které pak nemohou odpovídajícím způsobem plnit funkce lesa. Dochází také k ohrožení okolních lesních porostů u jiných vlastníků. Kalamitní stav je zapříčiněn nepřipraveností, často i laxností a nedůsledností, vyhodnotili jsme to jako zanedbání přes znalost věci,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Město Počátky se proti rozhodnutí neodvolalo, pokuta 20. února 2020 nabyla právní moci.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)