Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Kvůli bateriím ve firmě Enviropol v Jihlavě požáry neustanou

Po velkém březnovém požáru a následných jednáních s městem Jihlava, informuje firma Enviropol o přijatých nápravných opatřeních. Zcela zabránit požárům v provozu ale nepůjde především kvůli bateriím. Právě tento týden museli hasiči v Enviropolu opět likvidovat požár. Jednalo se ale o mnohem menší, kratší a méně náročnější hašení, než které zaměstnalo hasiče na konci března.
Jak se z obřího požáru 27. března firma poučila a na čem se dohodla s městem Jihlava? Odpovídá Pavla Marušová, manažerka závodu Enviropol-Jihlava

Jaká nápravná opatření Enviropol-Jihlava už udělal nebo se chystá v rámci omezení vzniku požáru udělat?

Nejvýznamnějším opatřením je investice za cca 25 milionů korun. Jde o samostatnou technologickou linku pro tzv. předtřídění elektroodpadu. Tato linka nahradí současný, jednoduchý způsob přebírky elektroodpadu na jednom manuálním pracovišti před tím, než vstoupí do drtiče separační linky.

V těchto dnech probíhá předání linky od dodavatele a spouštění testovacího provozu. Umožní to mnohem efektivnější kontrolu a vybírání baterií z odpadu, odprášení materiálu a také to přinese lepší komfort zaměstnancům.

Proč vzniká v Enviropolu požár častěji než v jiných provozech?

Protože stále víc výrobců přistupuje k zabudovávání lithium-iontových akumulátorů přímo do elektrospotřebičů. Pokud u takových baterií dojde k narušení jejich obalu, dochází často k jejich samovznícení. Lithium hoří na vzduchu, velmi těžko se hasí a hoří velmi silným plamenem až do chvíle než zcela vyhoří. To způsobuje rychlé šíření požáru i na další spotřebiče.

V jihlavském závodě se může denně zpracovat až 150 tun drobného elektroodpadu, tzn. veškerého „domácího“ elektra - od mobilů, varných konvic, holicích strojků až například po sekačky nebo tiskárny. K požárům nedochází z důvodů porušování předpisů nebo nařízení, ale pouze z povahy elektroodpadu, k jehož zpracování byl závod postaven a všemi příslušnými úřady schválen k provozu.

Přijímáte také nová protipožární opatření?

Nová linka na předtřídění už disponuje vlastním protipožárním zařízením, které je schopno uhasit samovznícené baterie už ve chvíli, kdy je elektroodpad rozbíjen a který velmi dobře při posledním malém požáru zafungoval. Dalším opatřením, které by se mělo realizovat v létě tohoto roku, je dostavba protipožárních příček mezi všemi skladovacími kójemi. To by mělo zamezit rozšíření požáru na větší množství skladovacího materiálu. Dále zvažujeme přemístění ostrahy areálu před skladovací boxy v nočních hodinách, tak aby byl případný požár co nejdříve zpozorován.

A na závěr zmíním opatření, které jsme zavedli okamžitě po březnovém požáru a to, že se snažíme v jednotlivých kójích skladovat materiál rovnoměrně, aby v každé z nich bylo v jednu chvíli co nejmenší možné množství materiálu.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)