Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na silnici I/34 mezi Pravíkovem a Božejovem na Pelhřimovsku probíhá oprava, provoz je řízen kyvadlově

Koncem června byla zahájena povrchová oprava silnice I/34 u obce Božejov nedaleko Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku za účelem zlepšení jejího technického stavu, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení životnosti vozovky. Celková délka opravovaného úseku je 4860 metrů a náklady na opravu budou činit 58,1 milionu korun bez DPH.
V rámci rekonstrukce bude provedeno odfrézování vozovky, v úseku 2 km s úpravou nivelity, a budou položeny nové vrstvy. V rámci stavby bude, kromě vlastní opravy vozovky, provedena také oprava nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, či případné doplnění ocelových svodidel. Pročištěny budou trubní propustky pod sil. I/38 a rovněž propustky pod sousedními sjezdy, u nichž budou nahrazena kolmá čela nahrazena šikmými z důvodu bezpečnosti.

Stavba zatím probíhá v souladu s harmonogramem prací. V týdnu od 3. do 13. července proběhlo odstraňování nezpevněných krajnic, čištění příkopů, zaměřování provedených prací. Po nich následovala příprava před pokládku (strojní čištění, mytí a rozměření) a samotná pokládka ložné vrstvy, její zaměření a příprava na pokládku obrusné vrstvy, čímž byla ukončena 1. a 2. etapa z celkově šesti.

Do 31. července budou probíhat práce v rámci etapy 3 a 4 v úseku začínajícím od křižovatky silnice I/34 s místní sil. Nová Ves až po MUK Božejov – vjezd a výjezd na silnici I/34 z obce Nová Ves nebude umožněn. V pracovním úseku je uzavřen vždy jeden jízdní pruh a provoz je řízen kyvadlově světelnými signály.

Martin BUČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)