Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Policisté prováděli kontroly na vodní nádrži Švihov

Období, kdy lidé vyhledávají vodní plochy a jejich okolí, a to jak za účelem kempování, turistiky, koupání nebo rybaření, je v plném proudu. Ne všechny vodní nádrže a plochy jsou k těmto aktivitám vhodné, v některých případech je pohyb v jejich okolí zakázaný. Mezi takové patří i vodní nádrž Švihov.
„Vodní nádrž Švihov leží v prvním pásmu hygienické ochrany, pohyb v jejím okolí je proto zakázaný. Samozřejmě zde platí i zákaz koupání a rybolovu. Kromě kompetentních osob z Povodí Vltavy a policie sem nikdo nesmí“, sdělil npor. Josef Daněk, DiS., vedoucí obvodního oddělení ve Světlé nad Sázavou.

Na dodržování zákonů v okolí přehrady Švihov dohlížejí policisté z obvodního oddělení ve Světlé nad Sázavou a z policejní stanice v Ledči nad Sázavou, která je jeho součástí. K výkonu dohledu na přehradě jsou od roku 2015 vybaveni plavidlem PIONER MULTI III, které použili i při této kontrole vodní nádrže. Dále jsou policisté vybaveni motorovým člunem RYDS.

„Člun je rychlejší, motor má větší výkon, a může jet až šedesátikilometrovou rychlostí. Služební plavidlo PIONER má své výhody převážně ve větší kreativitě při jeho využití a je úspornější. Ideální je kombinace využívání obou,“ řekl npor. Daněk.

Policisté tuto techniku využívají také v případě mimořádných událostí. Na zimu člun z přehrady odváží a probíhá jeho údržba. V dubnu nebo v květnu se potom opět vrací zpět na vodu.

Kontroly na vodní nádrži a v jejím okolí provádějí policisté jak sami, tak ve spolupráci s pracovníky povodí Vltavy. Probíhají nepravidelně a zejména v letních měsících, kdy někteří lidé porušují zákaz a chodí se do přehrady koupat nebo chytají ryby. V případě, že policisté takového přestupce odhalí, vše zadokumentují a vyřeší buď v příkazním řízení, nebo postoupí k projednání příslušnému správnímu orgánu.

V úterý 21. července tak opět z policejního přístaviště v blízkosti Budče vyrazila policejní hlídka společně s policejním psovodem na hladinu přehrady. Od druhé hodiny odpoledne do šesté hodiny večer policisté kontrolovali dodržování zákona na přehradě a jejím okolí.

Policisté během akce odhalili osoby, které se přes zákaz pohybovaly v ochranném pásmu. Ve třech případech tak řešili přestupková jednání turistů v rámci příkazního řízení uložením blokové pokuty ve výši dvou tisíc korun.

por. Mgr. Stanislava RÁZLOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)