Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Pozdně renesanční freska na domě v Pelhřimově je zrestaurovaná

Freska na arkýři domu čp. 10 na Masarykově náměstí v Pelhřimově pochází pravděpodobně ze 16. nebo 17. století. Mimo jiné jsou na ní patrné i části gotického města, lodi s plachtami a postavy, vykládající z lodi balíky. Během srpna ji společně se slunečními hodinami na Jihlavské bráně opravili restaurátoři Marek Fexa a akademická malířka Jana Šimáčková.
Zmíněnou fresku se zhruba před čtyřiceti lety podařilo zachránit díky pelhřimovskému restaurátorovi Jaroslavu Bendovi. Malba byla objevena v roce 1981 při opravách fasády a zobrazovala figury vojáků v nadživotní velikosti, bohužel nešetrným otloukáním omítek se z figur zachovaly pouze fragmenty. „Dnes by to byl výjimečný objev, bohužel tenkrát se tomu nevěnovalo moc pozornosti, protože se s opravou spěchalo. Já jsem se tehdy zasadil o to, aby byl zachován aspoň fragment té fresky, která je na arkýři. To se také podařilo, takže dnes tu máme fragment malby, kterou byla kdysi pravděpodobně pokryta minimálně čelní strana domu do náměstí', uvedl Jaroslav Benda.

Na fresce pocházející pravděpodobně ze 16. nebo 17. století jsou mimo jiné patrné i části gotického města, lodi s plachtami a postavy, vykládající z lodi balíky. To může podle Jaroslava Bendy poukazovat na minulost domu, ve kterém podle některých informací působila v 17. století obchodnice s kávou. Každopádně dnes je díky uvedeným zásahům na domě opět k vidění fragment pozdně renesanční malby, vypovídající o tom, jak byl kdysi dům barevně proveden.

V domě sídlí Turistické informační centrum.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)