Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Skauti obnovili v Balinském údolí kříž

Tuto sobotu jsme podruhé obnovili náš dřevěný skautský kříž, který byl poprvé vztyčen 21. srpna 1992 na rozcestí, kde vyvěrá studánka s názvem Sabinka. Do Balinského údolí jej přinesli tehdejší členové našeho 12. Katolického oddílu prof. Bedřicha Krejčího společně se skauty ze Střelic a Francie, kteří společně tábořili u Uhřínova.
Založení kříže bylo jednou z prvních akcí od sametové revoluce, kdy začala opět fungovat činnost katolického oddílu. V historii jsme skautský kříž obnovili již jednou, a to v roce 2005.

Obnovu jsme začali v kostele sv. Mikuláše, kde proběhlo požehnání kříže z rukou P. Karla Adamce. Poté jsme jej společnými silami donesli do Balinského údolí, kde proběhla mše svatá s Vladimírem Vojtěchem Záleským – přezdívkou Šagim, který byl u obnovení 12. Katolického oddílu prof. Bedřicha Krejčího a vztyčení našeho prvního skautského kříže. Nový kříž jsme vztyčili na původní místo. Přáli bychom si, aby kříž vyzařoval do světa jako symbol duchovních hodnot, bez kterých by skauti nebyli opravdovými skauty. Až budete mít cestu kolem, nezapomeňte se zastavit.

Petr KEJDA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)