Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Komentovaná prohlídka věže kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou v sobotu 19. září

Věž kostela svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou bude v sobotu 19. září zpřístupněna pro veřejnost od 9 do 20 hodin. Kdo zdolá sto a tři schody na ochoz, bude odměněn nejen výhledem na město a jeho okolí, ale také zajímavým výkladem pracovníků Regionálního muzea, nebo získáním turistického razítka, dokládajícího výstup na věž.
Na věž se vychází z budovy muzea ve Tvrzi, která je hned pod kostelem. Do věže se vchází ze severní strany kostela bočním vstupem. Nejprve se vystoupá po točivém schodišti 49 kamenných schodů, výše pak následuje ještě 56 schodů dřevěných. Na vyhlídkový ochoz se tak musí zdolat 105 schodů.Vyhlídkový ochoz se nachází 27 metrů nad zemí; celková výška kostelní věže je pak 53 metrů.

Prohlídka je zdarma! Rouška uvnitř věže nutná! V případě deště, nebo změny koronavirové situace bude věž uzavřena.

Věž gotického kostela, jehož historie sahá až do 13. století, je vysoká 53 metrů, jedná se půdorysně o lichoběžníkovou stavbu (proto z jihu můžeme vidět tři stěny najednou) přiléhající ke kněžišti. Stěny věže jsou řídce osazeny drobnými pravoúhle zakončenými okny. Výjimku tvoří zaklenutá okna v posledním patře. Krakorcovité konzolky dokazují umístění ochozu. Celá věž je zastřešena cibulovitou střechou s lucernou.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)