Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Procházka havlíčkobrodským parkem Budoucnost s komentářem ředitele muzea Michala Kampa

Procházka parkem Budoucnost v Havlíčkově Brodě s historickým výkladem ředitele havlíčkobrodského muzea Michala Kampa se bude konat ve čtvrtek 17. září. Sraz účastníků je v 16 hodin za děkanským chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné je dobrovolné.
Městský park Budoucnost ve východní části Havlíčkova Brodu za dochovanými hradbami založil na konci 19. století okrašlovací spolek Budoucnost. Za předchůdce parku jsou považovány tzv. Štěpánčiny sady, vytvořené 10. května 1881 při příležitosti sňatku korunní princezny Štěpánky Belgické a korunního prince Rudolfa. Tyto sady v roce 1889 zakoupil spolek Budoucnost. Druhý základ parku představoval obecní les mezi sv. Trojicí a Kalvárií. Spolek postupně nakupoval a upravoval další pozemky, až vznikl dnešní, 25 hektarů rozlehlý, park.

Na Cihlářském potoce byla zbudována unikátní soustava rybníků a rybníčků. Proti proudu je prvním Očko, dále rybník Obora, oddělený od Hastrmana romantickým vodopádem. Nad zimním stadionem je to pak Rantejch a nad koupalištěm rybník Cihlářský.
Kolem rybníků i ve stráni je zbudována řada vycházkových cest a pěšin. V jeho dolní části se nachází dominantní socha Karla Havlíčka Borovského a dřevěný altán. V parku je také socha matky K. H. Borovského, Bedřicha Smetany, Tyršův pomník či pamětní deska věnovaná zakladatelům parku J. K. Pruschákovi a J. Burešovi.
Nejhojnějšími dřevinami jsou zde lípy, javory, buky a jasany.
Parkem prochází okružní Naučná stezka, která má celkem šest zastavení s informačními tabulemi.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)