Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava dekorativního, užitkového a osvětlovacího skla ze sbírek jihlavského muzea

Výstava skla ukrytého v depozitárních prostorách s názvem Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea bude zahájena ve čtvrtek 24. září v prostorách malého výstavního sálu v Jihlavě. Expozice představí užitkové, dekorativní a osvětlovací sklo ze sbírkových fondů Muzea Vysočiny Jihlava.
Jihlavské muzeum má ve svých sbírkách na 1 500 kusů různorodého skla od historického po nedávnou tvorbu místních skláren. 'Mezi nejcennější historické sbírkové sklo patří cechovní poháry z 18. století a okenní vitráže z jihlavské radnice z 16. století, z období renesance. Neméně zajímavé jsou také skleněné předměty ze zámeckých interiérů z Luk nad Jihlavou, Plander a Jamného, které získalo muzeum jako konfiskáty, nebo užitkové sklo z bohatých jihlavských měšťanských domácností', informovala kurátorka výstavy Dana Nováková.

Mladší produkci skla zastupují výrobky skláren v Dobroníně, Antonínově Dole, Janštejně nebo vzdálenějších Škrdlovic. 'Celá výstava je doplněna na panelech odborným textem historika Vladimíra Vondrušky, který dopodrobna přibližuje výrobu skla i jeho historický kontext. Součástí výstavy jsou rovněž fotografie muzejních sbírkových předmětů, které se do vitrín již nevešly', doplnila.

Výstava bude ke zhlédnutí do 15. listopadu v malém výstavním sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)