Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Mezi Světnovem a Škrdlovicemi vyroste ovocná alej

Novou ovocnou alej podél polní cesty ve směru ke Světnovu plánují v podzimních měsících vysadit zástupci Škrdlovic na Žďársku.
V aleji dlouhé 760 metrů mají být zastoupeny jabloně, hrušně, slivoně a třešně, přičemž stromořadí bude včleněno mezi skupinku již vzrostlých břízek, lip, borovic a dalších dřevin.

Ovocné stromy budou vysazeny deset metrů od sebe, aby byla zachována obslužnost přilehlých zemědělských pozemků. Oproti současnému stavu dojde ke zvýraznění a zachování cesty v krajině včetně zatravněných mezí. Se sázením nové aleje je předběžně počítáno na přelomu října a listopadu s tím, že vedení obce doufá, že se do akce zapojí co nejvíce škrdlovických obyvatel.

Získali na ni dotační podporu z Nadace ČEZ s názvem Stromy 2020.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)