Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Věž kostela svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou bude otevřená až do 31. října

Ochoz věže farního kostela svatého Prokopa na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou je otevřený pro veřejnost až do 31. října, pouze s výjimkou pondělků, kdy je zavřené i muzeum, jehož zaměstnanci turisty na věž provázejí, a za deště.
Prohlídky trvající asi pětadvacet minut začínají v budově muzea ve tvrzi a probíhají vždy v době od 9 do 11.30 a od 13 do 16.30 hodin, případně podle domluvy. Ve skupině musí být minimálně pět osob nebo rodina s dětmi, maximálně však patnáct lidí.

Vstup na ochoz je zdarma, zájemci na vyžádání dostanou nejenom podrobný výklad, ale i otisk turistického razítka dokládající zdolání celkem 103 schodů vedoucích na ochoz. Nahoře si je možné rovněž prohlédnout zvony umístěné ve čtyřiapadesát metrů vysoké hranolové věži, a to i původní z roku 1489 se jménem Marie. Na rozdíl od ostatních, které se kdy ve věži kostela nacházely, se vždy vyhnul zrekvírování pro válečné účely.
Další zvony – Prokop, Cyril a Metoděj – jsou „nové“, pocházejí z let 1989 až 1990.

Věž je vysoká 53 metrů, jedná se půdorysně o lichoběžníkovou stavbu (proto z jihu můžeme vidět tři stěny najednou) přiléhající ke kněžišti. Stěny věže jsou řídce osazeny drobnými pravoúhle zakončenými okny. Výjimku tvoří zaklenutá okna v posledním patře. Krakorcovité konzolky dokazují umístění ochozu. Celá věž je zastřešena cibulovitou střechou s lucernou.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)