Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Památný den sokolstva oslaví i v Jihlavě, v 17 hodin v divadle DIOD

Na jihlavské radnici ve čtvrtek 8. října visí vlajka a 'sokosky' jsou vyzdobené také vozy MHD v Jihlavě. Ve čtvrtek 8. října si všichni sokolové i široká veřejnost připnou na oblečení kokardu jako jednotný symbol sokolské perzekuce. V tomto roce tak podruhé oslavíme Památný den sokolstva také jako významný den České republiky.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se sokolové zapojili do činností odbojových organizací a vytvořili i vlastní organizaci s názvem Obec sokolská v odboji. To samozřejmě Němcům nezůstalo dlouho utajeno. V dubnu roku 1941 nařídil K. H. Frank zastavení činnosti Sokola. Čeští sokolové se scházeli dále tajně a spolupracovali i se zahraničními kolegy, o čemž věděla německá tajná policie. V září 1941 na místo říšského protektora nastoupil Reinhard Heydrich, který krátce po svém jmenování nechal několik sokolských představitelů popravit. Takzvané konečné vypořádání se Sokolem proběhlo v noci ze 7. na 8. října téhož roku při „Akci Sokol“, kdy byli zatýkáni funkcionáři, náčelníci i místonáčelníci. Celkem bylo zatčeno 1500 sokolů, kteří vesměs putovali přes Terezín do Osvětimi. V koncentračních táborech většina sokolů zemřela. Osmého října 1941také Heydrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské. Sokolové se pak podíleli na atentátu na Reinharda Heydricha. I díky jejich přispěním se hnuly dějiny. Sokol Jihlava tyto události oslaví bohatým programem. V letošní připomínce je kladen důraz na hodnoty, které jsou dle sokolů důležité pro všechny a pojí se s heslem: “Být vzorem.”
Ve středu 7.10. proběhlo v areálu dopravního podniku 'slavnostní zdobení' vozů MHD vlaječkami ČR a Sokola. Ve čtvrtek 8.10. Rada města Jihlavy a slavnostně vyvěsila vlajku ČR za účasti představitelů Sokola. Vyvěšení vlajky ČR proběhlo také na Krajském úřadě za účasti hejtmana a radních.

Slavnostní představení začíná ve čtvrtek 8. října v 17 hodin v divadle DIOD. Program představení se bude skládat z řečnického bloku po malé dramatizaci, kde budou představena jména a místa skonu členů Sokolu Jihlava za druhé světové války. Na konci budou “padlí” povstávat a představovat tím nesmrtelnost hodnot, které tvoří naší společnost. Jako poslední akt zazní státní hymna při rozsvícení pomyslných svíček ve tvaru “S” za padlébratry a sestry.
Na akci se podílí také studenti Gymnázia Jihlava v rámci výtvarného projektu pod vedením Mgr. Soni Jurkovičové. Přijďte i vy uctít Památný den sokolstva. Jste srdečně zváni.

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)