Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Osoby se sníženou schopností pohybu do nových trolejbusů nejpohodlněji nastoupí prostředními dveřmi

Dopravní podnik v Jihlavě začal provozovat patnáct nových nízkopodlažních vozů – deset trolejbusů (z toho sedm parciálních-bateriových) a pět autobusů na stlačený zemní plyn. Tyto vozy mají uprostřed plochu pro osoby se sníženou schopností pohybu. Seniorům, kteří mají problémy s vyššími schody a nerovnostmi, jsou určeny sedačky uprostřed nových vozidel. Je zde také prostor pro invalidní vozíky nebo pro kočárky. Pro všechny cestující s omezenou možností pohybu, případně se zrakovým postižením, je ideální nastupovat do vozu MHD prostředními dveřmi.
Všichni cestující s omezením pohybu by se měli řídit piktogramem chodce s hůlkou, který označuje vchod do nízkopodlažní části vozidla. „Po nástupu do vozu prostředními dveřmi jsou poblíž sedačky, které jsou uzpůsobeny pro cestující s omezenou možností pohybu například i tím, že jsou zde tlačítka pro zastavení vozu snadno dostupná i v sedě přímo ze sedačky,“ zdůraznil předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. Radim Rovner. Podle jeho slov jsou tato místa k sezení uzpůsobena i dostatečnou vzdáleností mezi překážkou případně dalším sedadlem tak, aby umožňovala lepší a pohodlnější pohyb. Tato místa ve voze jsou také označena piktogramem chodce s hůlkou.

„V nově dodaných autobusech Solaris Urbino a v nových trolejbusech Škoda 32 Tr je takto upraveno osm míst, kdy je u každé dvousedačky v blízkosti i tlačítko pro zastavení vozu a zároveň také vzdálenost mezi sedačkou a překážkou nebo další sedačkou je větší než v ostatních částech vozu,“ uzavřel Radim Rovner s tím, že v této části vozu jsou sedačky umístěny přímo na podlaze vozu.

Ostatní cestující, především sportovce, školáky a studenty dopravní podnik žádá o nastupování zadními dveřmi a o obsazování sedaček v zadní části vozidel.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)