Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Energetici vykoupili přivezené koláče; podpořili tím hospic svaté Zdislavy v Třebíči

Na 700 koláčků přivezly ve středu 7. října pracovnice charity v rámci sbírkově-propagační akce, která se odehrála v JE Dukovany i na dalších místech na Třebíčsku. Zaměstnanci dobrovolným finančním příspěvkem za koláček podpořili činnost hospice. Pořadatelem akce byl Domácí hospic sv. Zdislavy, který je součástí Oblastní charity Třebíč.
„Skupina ČEZ je dlouholetým významným partnerem Oblastní charity Třebíč a jsme velmi rádi, že je nám oporou i v těchto komplikovaných časech. Díky pečlivému dodržování hygienických opatření jsme mohli zachovat kontinuitu a uspořádat další ročník tradiční sbírky Koláč pro hospic, ve které zaměstnanci JE Dukovany přispívají na zdravotnický materiál pro vážně nemocné pacienty Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč, řekla po sbírce koordinátorka akce Babora Živná. „Chtěli bychom moc poděkovat za krásných 13 336 Kč, které nám zaměstnanci darovali v letošním ročníku sbírky,“ dodala PR pracovnice Babora Živná.

Sbírkové akce Oblastní charity Třebíč jako je například Koláč pro hospic nebo Tříkrálová sbírka jsou v elektrárně Dukovany běžnou součástí společenské odpovědnosti dukovanských zaměstnanců. Energetici, kteří navíc navštěvují také jako dobrovolníci zařízení charity jak v rámci organizovaných dobrovolnických dnů, tak také ve svém osobním volnu, štědře přispívali do charitních pokladniček. Odměnou jim byly chutné tvarohové nebo povidlové koláčky.

„Jsem ráda, že mohu přispět na dobrou věc v místě svého pracoviště. Na domácí hospic přispívám každý rok. Když jsem se starala o své stárnoucí rodiče takováto pomoc chyběla. Jsem ráda, že ji charita dnes nabízí a že je možné o své blízké pečovat v domácím prostředí,“ říká Hana Kalábová z útvaru fyzická ochrana JE Dukovany.

Akce se konala při příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče a zapojily se do ní všechny oblastní charity Diecézní charity Brno. Vedle možného finančního profitu z dobrovolných příspěvků je podle organizátorů neméně důležitý informativní přínos akce. Díky veřejné sbírce Koláč pro hospic se loni na podporu charitativní hospicové a paliativní péče podařilo v celé brněnské diecézi získat víc než milion korun. Výtěžek umožnil podpořit rozvoj péče o nevyléčitelně nemocné, zajistit provoz domácích hospiců a pořídit nové zdravotnické vybavení.

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charita Třebíč nabízí v rámci ČR jedny z nejkomplexnějších služeb, a to včetně dětské paliativy, nebo zajištění školení a seminářů pro jiné organizace. Třebíčský hospic byl jedním ze sedmi poskytovatelů těchto služeb v České republice, kteří byli zahrnuti do pilotního programu VZP, Ministerstva zdravotnictví a České společnosti paliativní medicíny. Ten ověřil možnost financování hospicové péče z veřejného zdravotního pojištění a péči tak udělal dostupnější. Na Vysočině výrazným způsobem napomohl vzniku krajské koncepce a zapojuje se aktivně do projektu Paliatr Vysočina.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)