Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Omezení MHD v Jihlavě už od středy 21. října

Trolejbusy v Jihlavě začnou jezdit místo po dvanácti minutách v patnáctiminutových a dvacetiminutových intervalech už od středy 21. října. Autobus č. 5 přejde na interval 60 minut.
Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením a zásadnímu úbytku cestujících dojde v MHD

v Jihlavě po nezbytně nutnou dobu už od středy 21. 10. 2020 v pracovní dny k těmto omezením:

Trolejbusy:

Linky A a B interval 15 minut ve špičce od 05:00 do 08:00 a od 12:00 do 16:30, mimo špičku interval 20 minut, ruší se spoje po 23:00

Linka C – ruší se pouze 2 spoje po 21:00, jinak beze změn,

Linka D a F – přechod na interval 30 minut po celý den, ruší se spoj s odjezdem z Hlavního nádraží ve 23:05

Linka E beze změn

Autobusy:

Linka 5 přechod na interval 60 minut po celý den.

Ostatní autobusové linky beze změn.

Už minulý týden byla zrušena noční linka N a brzký ranní spoj na lince D s odjezdem z Hlavního nádraží ve 03:52 a nejedou také školní spoje označené v jízdních řádech poznámkou „jede ve dnech školního vyučování“.

O důvodech změn v jihlavské městské hromadné dopravě jsme psali už na:
http://www.regionalist.cz/index.php?z1=201014-1602699510

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)