Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Věž chrámu svatého Václava v Novém Veselí má dva nové zvony

Na věž kostela svatého Václava v Novém Veselí na Žďársku byly v úterý 20. října před polednem za pomoci těžké techniky vytaženy a následně osazeny dva nové zvony. Nahradily ty, které byly zrekvírovány během druhé světové války. Odlity byly ve zvonařské dílně Jana Felczyňského v polském Przemyslu.
Větší, vážící 435 kilogramů, je zasvěcen svatému Václavu, menší o váze 205 kilogramů pak Pavlovi II., svaté Zdislavě a Janu Sarkanderovi. Již v září se zvony dočkaly požehnání a lidé si je také mohli prohlédnout přímo v kostele. Dosud jsou ve věži kostela zvony dva – 280 kilogramů těžký Ave Maria z roku 1947, který odlila První moravská zvonárna v Brně Husovicích, ladění C2 a umíráček z roku 1832, který byl po požáru ulit z původní zvonoviny v pražské zvonařské dílně.

Pořízení nových zvonů do novoveselského kostela předcházela veřejná sbírka, kde se sešlo přes milion korun a která stále trvá. Předpokládané náklady byly vyčísleny na devět set tisíc korun s tím, že případný zbytek darovaných financí bude využit na úpravu interiérů věže, jako je například obnova schodů, zábradlí, podlah či omítek. Více informací o sbírce je k dispozici na webu www.zvonyprovaclava.cz. Zvony podpořil také městys, a to částkou ve výši dvě stě tisíc korun.

Věž kostela svatého Václava v roce 2017 prošla rekonstrukcí za 2,3 milionu korun. Při stavebních pracích došlo k objevu časové schránky v makovici věže, která obsahovala dokumenty z pěti období mezi lety 1833 až 1959. Novoveselští poté k původním listinám dodali ještě současné dokumenty a vše opět uložili v opravené věži.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)