Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Jihlavský magistrát zatím i přes vysokou nemocnost stíhá zajišťovat většinu agend, platit za komunální odpad zatím nelze

Problémy s frontami jsou prakticky jen na odboru dopravy kvůli výměnám řidičských průkazů a klienty dočasně neobsluhuje oddělení místních poplatků na úseku správy poplatku za komunální odpad.
Nemoc nebo karanténa aktuálně vyřadila z běžného fungování na magistrátu celkem padesát zaměstnanců. V domácí karanténě musí fungovat i oddělení vnějších vztahů, ale jinak se na všech úsecích se zatím daří udržet provoz. Rozsah činností je však částečně omezen a lhůty vyřizování se logicky budou muset prodlužovat. „Na více pracovištích zavádíme směnování a zvýšil se rozsah práce z domova, tzv. home office, ovšem jen tam, kde to má smysl a je vhodné,“ uvedl tajemník magistrátu Evžen Zámek.

Také vedení města zatím funguje a jeho jednání probíhají buď online nebo osobními schůzkami za dodržení všech vládou nařízených opatření. Na datové sítě se přesunulo také úterní zásadní veřejné jednání o spolupráci města s developery. Jednání Rady města Jihlavy zatím fungují klasicky prezenčně. Rada se takto sejde i ve čtvrtek 22. října. Magistrát také počítá s tím, že i listopadové zastupitelstvo proběhne v původně oznámeném termínu 3.11. Jeho jednání by mělo kvůli potřebným rozestupům opět proběhnout v novém přednáškovém sále VŠPJ.

Fronty se tvoří pouze na odboru dopravy, kterému se bohužel nedaří obsloužit podobný nápor klientů jako v běžných úředních dnech. „V nařízené zkrácené provozní době to prostě nejde. Běžně k nám chodí kolem tří set klientů denně. Teď zvládneme za poloviční úřední den obsloužit maximálně stovku klientů a to jen díky tomu, že na této agendě teď intenzivně pracuje každý volný úředník, který agendě rozumí a má přístup do patřičných registrů a systémů,“ povzdechl si vedoucí odboru dopravy Lubomír Dohnal s tím, že stát zatím bohužel neplánuje umožnit lidem jezdit autem i s propadlými doklady tak, jako tomu bylo letos na jaře.

Místo běžných 25 úředních hodin týdně může odbor dopravy počítat jen s nařízenou zkrácenou úřední dobou v pondělí dopoledne a ve středu odpoledne v celkovém rozsahu deset hodin za týden. Také objednávací systém webcall je proto až do prosince na odboru dopravy zcela zaplněn.

Dovolujeme si Vás informovat o dočasném uzavření oddělení místních poplatků na úseku správy poplatku za komunální odpad v týdnu od 19. 10 do 23. 10. 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru. Všechny pracovnice tohoto úseku jsou v současné době v karanténě. Z tohoto důvodu posečkejte, prosíme, s řešením Vaší životní situace týkající se poplatku za komunální odpad.

Je-li Vaše situace neodkladná, lze např. pro ohlášení poplatku využít formuláře uveřejněného na webových stránkách města a doručit jej, vlastnoručně podepsán, na podatelnu Magistrátu města Jihlavy, či využít elektronickou komunikaci a žádost zaslat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@jihlava-city.cz. Pracovnice úseku správy poplatku za komunální odpad by se Vám v těchto případech ozvaly zpět.

Příjem veškerých dokumentů od klientů úřadu a od veřejnosti je nyní umožněn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny. Pracoviště podatelny zatím funguje bez omezení. Podání je možno uskutečnit i do bezkontaktních podacích boxů u vstupů na úřad na Masarykově náměstí 97/1 a v Hluboké 8.

Tajemník mgistrátu Evžen Zámek upozorňuje, že kvůli rychlému zvyšování počtu nemocných, kvůli vysokému počtu úředníků s nařízenou karanténou a také kvůli pracovnicím, které musejí doma pečovat o děti do deseti let, hrozí i uzavírání dalších oddělní. Uzavřeno je tak už od minulého týdne např. celé oddělní vnějších vztahů a dá se v týdnu očekávat další nárůst takových případů. 'Uděláme maximum pro zabezpečení chodu úřadu a vyřizování neodkladných záležitostí. Co ale snese odklad nebo se dá vyřešit telefonicky nebo emailem, prosíme odložte nebo se pokusíme to s vámi vyřešit elektronicky,' dodal Evžen Zámek.

Už od minulého pondělí 12. října platí na všech úřadech v ČR omezení úředních hodin. Magistrát v Jihlavě je otevřen v pondělí dopoledne od 8 do 13 hod a ve středu odpoledne od 12 do 17 hod.

Je nutné respektovat tato pravidla: vstup pouze s rouškou, dodržování rozestupů minimálně 2 metry a dezinfekce rukou.

Předem objednaní klienti mohou být výjimečně vyřizováni i mimo uvedené časové rozmezí. Objednávkový systém https://www.jihlava.cz/webcall-on-line-objednavkovy-system/d-337334 funguje zatím bez omezení.

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)