Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Mobilní odběrový tým vysočinských hasičů odebral v domově pro seniory v Telči 43 vzorků na covid

Mobilní odběrový tým hasičů na Vysočině v úterý 27. října poprvé vyrazil do domova pro seniory v Telči, kde provedl odběr třiačtyřiceti vzorků na COVID-19. Odebrané vzorky následně putovaly do laboratoře jihlavské nemocnice k vyhodnocení. Uvedla to mluvčí hasičů Petra Musilová.
Činnost odběrového týmu, který je složen z řidiče vozidla a příslušníka se vzděláním v oblasti zdravotnictví, je považována z hlediska možnosti nákazy za vysoce rizikovou. 'Všichni členové odběrového týmu musí striktně dodržovat všechny zásady správné manipulace s ochrannými prostředky a dekontaminace. Tým má k dispozici speciálně označené vozidlo a je vybaven ochrannými prostředky jako odběrové týmy ve zdravotnických zařízeních. Ochranu jim poskytují jednorázové obleky, masky, brýle, respirátory FFP2 a další pomůcky', informovala P. Musilová.

Na celostátní úrovni podléhá nasazení mobilního odběrového týmu HZS Kraje Vysočina rozhodnutí Centrálního řídícího týmu. Na jeho výzvu může být tento tým nasezen prakticky kdekoliv v České republice. Na krajské úrovni tým vypomáhá na základě žádosti Krajské hygienické stanice.

Mobilní odběrové týmy hasičů vznikly napříč celou Českou republikou, aby posílily kapacitní možnosti při odběru biologických vzorků k provádění vyšetření onemocnění COVID-19. Jedním ze 17 proškolených mobilních odběrových týmů je i tým Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Týmy vznikly na základě Dohody o zajištění součinnosti uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, MV- generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra.


Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)