Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Odbahněné Strachovské rybníky v Pelhřimově oživí okrasné ryby

Odbahňování Strachovských rybníků v Pelhřimově, které probíhalo v uplynulých zhruba osmi měsících, je dokončeno a v současné době už se napouštějí. Do rybníka byla navrácena i menší populace stulíku žlutého, ohrožené rostliny, která byla kvůli odbahňování dočasně přemístěna do nedalekého Kulíkova rybníka.
Kromě odstranění bahna probíhala také oprava tělesa hráze, u které byla návodní strana opevněna kamennou rovnaninou, a výstavba bezpečnostního a manipulačního objektu (vypouštěcího zařízení – požeráku neboli kbelu).

Díky odbahnění došlo ke zlepšení technického stavu obou vodních nádrží, přínosem bude i kvalitnější voda a lepší estetický vzhled rybníků. Do budoucna se v rybnících nepočítá s žádným intenzívním chovem ryb, což je ostatně dáno i podmínkami dotačního titulu, který byl využitý na odbahnění. Měly by v nich být pouze okrasné ryby - hlavně karas, perlín a zlatý lín, ale i tolstolobik, což je planktonožravá ryba, která právě tu vodu filtruje a významně přispívá k její čistotě. Počet ryb v rybnících by se přes léto měl pohybovat v řádu několika desítek kusů.

Akce si vyžádala částku více než tři miliony korun a byla částečně financována z Ministerstva zemědělství.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)