Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Stavba přeložky silnice I/37 obchvatu u Osové Bítýšky bude zazimovaná, práce budou pokračovat na jaře

Předposlední kontrolní den proběhl v tomto týdnu na stavbě přeložka silnice I/37 obchvat Osové Bítýšky na Žďársku v této stavební sezóně. Ačkoliv se stavba potýká v důsledku Covid 19 s úbytkem pracovníků, daří se držet stanovené termíny, aby mohla být zazimovaná v kompletní stavu připraveném na zahájení jarních stavebních prací.
V jednom ze dvou zářezů tělesa silnice se pracuje na vytěžení asi jednoho výškového metru zeminy do stanovené nivelity, dokončují se aktivní zóny tělesa komunikace, další práce probíhají na odvodnění a drenáži tělesa i okolních ploch s vývěrem podzemních vod, dokončují se práce na obslužné komunikaci obce. Dokončuje se také rekultivace přeložené části sil. II/390 od Vlkova v délce 450 metrů.

Před realizací je odvoz staré ekologické zátěže z nelegálního úložiště, které bylo nalezeno v hlavní trase obchvatu při vyústění budoucího obchvatu zpět na sil. I/37 ve směru na Velkou Bíteš. Odvoz a likvidace tohoto materiálu bude provedena v souladu s účinnou legislativou a pokyn Krajské hygienické stanice specializovanou firmou nejpozději do poloviny prosince. Ve fázi přípravy je řešení napojení a obslužnosti napojení železniční zastávky Osová Bítýška na obchvat a další infrastrukturu obce výstavbou nové obslužné komunikace, tak aby byly splněny požadavky Policie ČR ve vztahu k maximální bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Výstavba bude probíhat do poloviny prosince 2020, kdy bude ukončena z důvodu zimní technologické přestávky. Práce budou opět obnoveny na jaře příštího roku. Výstavba v příštím roce také výrazněji zasáhne do plynulosti silničního provozu v závislosti na aktuálním postupu prací a jejich organizaci. Řidiči musí počítat i s uzavírkou silnice I/37 a vedením dopravy po objízdné trase.

Martin BUČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)