Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Novým hejtmanem Vysočiny je Vítězslav Schrek z Jihlavy

Novým hejtmanem Kraje Vysočina dnes zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili Vítězslava Schreka (ODS + STO). V čele vysočinského hejtmanství vystřídá Jiřího Běhounka (nezávislý za ČSSD). Kraj Vysočina v následujících čtyřech letech povede koalice Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, ODS + STO, STAN + SNK-ED.
„V prvních dnech ve funkci hejtmana se chci společně s členy rady kraje soustředit na kroky vedoucí ke schválení rozpočtu kraje na další rok, za klíčovou považuji stabilizaci regionálního zdravotnictví a sociálních služeb, lidé v nemocnicích i v domovech musí mít ve svém zřizovateli oporu a jejich potřebám je třeba naslouchat, mezi zásadní kroky nové samosprávy řadím i ty, které budou směřovat k podpoře ekonomické stability regionu a maximální podpoře měst a obcí s přihlédnutím k aktuálním možnostem kraje. Nová krajská rada je silný a odborně zdatný tým lidí, na spolupráci se těším,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Složení Rady Kraje Vysočina ve volebním období 2020–2024:

Hejtman Kraje Vysočina: Mgr. Vítězslav Schrek (ODS + STO) – krizové řízení a bezpečnost, vnější vztahy, externí komunikace Kraje Vysočina, RHSD
1. náměstkyně hejtmana, statutární zástupce: Mgr. Hana Hajnová (Piráti) – regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny, NNO
Náměstek hejtmana: Ing. Vladimír Novotný (ČSSD) – zdravotnictví, analýzy a podpora řízení, veřejnosprávní kontrola u PO, přezkoumání hospodaření obcí
Náměstek hejtmana: Ing. Miroslav Houška (KDU-ČSL) – ekonomika, doprava a silniční hospodářství
Náměstek hejtmana: Ing. Lukáš Vlček (STAN + SNK-ED) – lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí
Člen rady kraje: RNDr. Jan Břížďala (Piráti) – školství, mládež a sport, informatika a komunikační technologie
Člen rady kraje: Mgr. Jan Tourek (KDU-ČSL) – sociální věci
Člen rady kraje: Mgr. Karel Janoušek (ODS + STO) – majetek
Člen rady kraje: Mgr. Roman Fabeš (STAN + SNK-ED) – kultura, památková péče, cestovní ruch a mezinárodní vztahy
Rada Kraje Vysočina má 9 členů

Složení Zastupitelstva Kraje Vysočina pro volební období 2020–2024:

KDU – ČSL (6 zastupitelů) – Vít Kaňkovský, Josef Klement, Marie Dudíková, Pavel Janoušek, Jan Tourek, Miroslav Houška

Česká pirátská strana (7 zastupitelů) – Hana Hajnová, Jan Břížďala, Blanka Lednická, Jiří Wiche, Pavel Knežik, Eva Nováková, Roman Pašek

Starostové pro Vysočinu (6 zastupitelů) – Lukáš Vlček, Pavel Pacal, Roman Fabeš, Martin Mrkos, Zdeněk Tůma, Karolína Koubová

Česká strana sociálně demokratická (6 zastupitelů) – Jiří Běhounek, Vladimír Novotný, Tomáš Škaryd, Martin Hyský, Jana Fialová, Vladimír Malý

ODS a Starostové pro občany (7 zastupitelů) – Miloš Vystrčil, Vítězslav Schrek, Eva Decroix, Karel Janoušek, Martina Bártová, Radek Černý, Petr Bárta

ANO 2011 (10 zastupitelů) – Martin Kukla, Zdeněk Faltus, Radek Zlesák, Pavel Franěk, Otto Vopěnka, Bohumila Kobrlová, Jiří Pokorný, Miloš Hrůza, Vladimír Slávka, František Smažil

Komunistická strana Čech a Moravy (3 zastupitelé) – Marek Nevoral, Josef Zahradníček, Karel Dvořák

Zastupitelstvo Kraje Vysočina má 45 členů, z nichž 24 (53 %) obhájilo svůj mandát z minulého funkčního období. V zastupitelstvu zasedne 9 žen, což je zatím nejvíce ve dvacetileté historii Kraje Vysočina. V minulosti v prvním a pátém funkčním období usedlo v zastupitelstvu po osmi ženách. Krajské zastupitelstvo v rámci programu ustavujícího jednání zřídilo šest výborů a stanovilo počty jejich členů a poměrné zastoupení politických stran.

Uvolněný člen zastupitelstva kraje a předseda Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21: Ing. Bc. Martin Hyský (ČSSD) – plnění úkolů v oblastech dopravy, na úseku odpadového hospodářství a uplatňování principu udržitelného rozvoje a MA21

Všichni přítomní zastupitelé i hosté v jednacím sále měli nasazené roušky nebo respirátory, u všech vchodů byla k dispozici dezinfekce. Veřejnost a média mohla jednání sledovat v přímém přenosu v určené zasedací místnosti, on-line přenos byl přístupný také z www.kr-vysocina.cz

Profil hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka

- Narozen 17. 1. 1970, Znojmo
- Vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha
- Působil jako lektor a projektový manažer pro Oblastní charitu Jihlava, před zvolením řídil Domov pro seniory Velké Meziříčí
- Od roku 2004 člen ODS, od roku 2006 zastupitel města Jihlava (2014 a 2016 člen Rady města Jihlava)
- Mezi koníčky patří mimo jiné kultura, hudba
- Je ženatý, má dvě dcery

Eva NEUWIRTHOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)