Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Novoměstská Horácká galerie se dočká depozitářů a provozního zázemí

Horácká galerie umístěná v zámku v Novém Městě na Moravě se potýká s nedostatkem prostoru pro uložení sbírkového fondu. Proto po dokončení rekonstrukce druhého nádvoří bud následovat oprava místností, ve kterých vzniknou depozitáře a provozní zázemí galerie.
Horácká galerie má k dispozici více než deset tisíc kusů sbírkových předmětů a dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostoru pro uložení sbírkového fondu. Část uměleckých děl proto musí být umístěna přímo v původně určených výstavních prostorách galerie.

Pro depozitář je po stavební úpravě určeno severní křídlo hospodářských objektů, které jsou využívány coby provizorní skladové prostory. V plánu, který nechal připravit kraj, rovněž figuruje vybudování kavárny.

Renesanční zámek, ve kterém galerie sídlí, vznikl ve druhé polovině 16. století. Později jej stavebně poznamenaly nové trendy - baroko v 18. století a novorenesance v 19. století.
Zámek nechal na místě původní tvrze vystavět Vilém Dubský z Třebomyslic v roce 1589. Z této stavby se dodnes dochoval půdorys a klenby v přízemí.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)