Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Policisté zadrželi další tři migranty, muži riskovali život, cestovali na podvozku zahraničního návěsu

Neuvěřitelný hazard se životem předvedli v pondělí 23. listopadu odpoledne po půl páté tři muži, kteří se objevili na dálničním odpočívadle na 111. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu. Muži pod rouškou stmívání doslova „vypadli“ na vozovku z podvozkového prostoru bulharského kamionu. Policisty z integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na lince 158 kontaktoval s oznámením občan, který si toho všiml. Navíc tři osoby, které se postupně zvedly z vozovky, se vydaly na útěk k blízkému lesu, což bylo na první pohled velice podezřelé.
Operační důstojník na místo vyslal nejbližší policejní hlídky. Jedna z hlídek následně osoby vypátrala. Jednalo se o tři muže, kteří se pohybovali v prostoru dálničního odpočívadla. Hned při první komunikaci policistů s muži bylo zřejmé, že se jedná o cizince. Muži u sebe neměli žádné cestovní doklady, které by je opravňovali k pobytu na území České republiky a nebyli tak schopni věrohodně prokázat svoji totožnost. Hlídce muži pouze uvedli, že jsou státními příslušníky Maroka a že jsou uprchlíci.

„Všechny muže jsme zajistili a eskortovali na odbor cizinecké policie, kde jsme s nimi provedli prvotní úkony v rámci správního řízení, neboť vzniklo podezření, že cizinci vstoupili na území České republiky bez cestovního dokladu a pobývali na našem území bez platného oprávnění k pobytu, ač k tomu nejsou oprávněni,“ uvedl plk. Mgr. Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Muži navíc porušili ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, neboť vstoupili na území České republiky v  době platnosti nařízení vyhlášeného k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19, neboť se na ně nevztahuje žádná výjimka. Na základě těchto zjištěných skutečností jsme cizince eskortovali do policejních cel na pracovišti cizinecké policie. U všech cizinců jsme provedli nezbytné identifikační úkony a zajistili provedení testů na COVID-19. U všech cizinců byly výsledky testu negativní.

Jak vyplynulo z výslechu cizinců, cílovými destinacemi, kam měli namířeno, byly státy západní Evropy. Dva uvedli území Španělska a Itálie a třetí místo nespecifikoval. V podvozkové části kamionu cestovali v úkrytu až z území Rumunska. Po provedených nezbytných úkonech byli všichni tři cizinci v úterý 24. listopadu umístěni do Záchytného zařízení pro zajištěné cizince do Bálkové za účelem předání podle readmisní dohody na území Slovenské republiky. Policisté se také zaměřili na řidiče kamionu, kterého k věci vyslechli a provedli ve spolupráci s celní správou důkladnou kontrolu jízdní soupravy. Po provedeném šetření dospěli k závěru, že bulharský řidič kamionu neměl o skrytém převozu migrantů v podvozkové části ani tušení. Proto nebyl žádný zákonný důvod řidiče zadržovat.

mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)