Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Park miniatur v Bystřici nad Pernštejnem ohlídá Vilém z Pernštejna a kamery

Další dva hrady letos vzniknou v parku miniatur v Lužánkách v Bystřici nad Pernštejnem. Na pokračování prací je v rozpočtu pamatováno částkou ve výši 583 tisíc korun a na 300 tisíc vyjde socha Viléma z Pernštejna, kterou hodlá bystřická radnice nechat zhotovit. Ta má současně vyjadřovat historické sepětí, kdy bystřické panství patřilo šlechtickému rodu Pernštejnů.
Výstavba parku miniatur začala v roce 2018, kdy pod rukama brněnského modeláře Zdeňka Brachtla začaly dostávat obrysy první skulptury. Nejdříve přišly na řadu hrady Čepička, Lúčka, Lomnice, kostel v Černvíru a klášter Porta coeli v Předklášteří, v roce 2019 pak rozsáhlé a členité modely hradů Zubštejn a Pernštejn a loni přibyly Dalečín, Louka, Aueršperk a Kunštát. Park mají postupně rozšířit ještě miniatury hradů Pyšolec, Skály a Trmačov, kláštera v Doubravníku a havířské osady.

Miniatury z betonu v měřítku jedna ku padesáti odráží stav hradů či dalších objektů vypínajících se kolem řeky Svratky od Jimramova až po Tišnov ve 14. a 15. století, tedy v době jejich největšího rozkvětu. Areál s cestičkami, lavičkami a informačními panely je volně přístupný a kvůli případným vandalům jej město letos hodlá doplnit bezpečnostními kamerami, na jejichž pořízení je vyčleněno 210 tisíc korun.

Foto: ilustrační

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)