Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Jihlavské muzeum vyhlásilo fotografickou soutěž na téma Atmosférické jevy

V tomto roce se uskuteční již 18. ročník tradiční fotosoutěže, kterou Muzeum Vysočiny Jihlava organizuje od roku 2004, tentokrát na téma Atmosférické jevy. Uzávěrka příjmu fotografií je 11. listopadu.
'V souvislosti se změnami klimatu i zvýšenou aktivitou vulkánů v různých koutech světa je možné konstatovat, že množství a pestrost pozorovaných atmosférických - meteorologických - jevů se zvyšuje a atmosférické jevy se stávají častým a oblíbeným tématem většiny fotografů. Do široké škály těchto jevů můžeme zařadit mraky, inverze, mlhy, blesky, červánky, duhu, polární záři a zejména halové jevy. Hodnotit se bude kromě kvality fotografie i mimořádnost, výjimečnost či zajímavost atmosférického jevu. Zvláštní cenu ředitele získá snímek s nejvíce originálním obsahem, případně názvem, nejlépe obé dohromady. Tož foťte, přátelé. Vyrážejte se svými aparáty za svítání, soumraku i v noci, za bouřky či třeskutého mrazu. Hledejte i ve svých fotoarchivech a přijďte se pochlubit svými „úlovky“. A nezapomeňte na základní pravidlo, že všechny snímky musí být pořízeny na území České republiky', informoval kurátor soutěže a výstavy Photographia Natura Petr Bezděčka.

Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout v muzeu (Masarykovo nám. 57/58), nebo si je můžete stáhnout z webové stránky muzea: http://muzeum.ji.cz/ – Novinky – Photographia natura – Informace.

Foto P. Bezděčka - Halový jev

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)