Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Registr vozidel v Jihlavě funguje dočasně v omezeném režimu

Nemoc Covid-19 zasáhla i pracovníky registru vozidel, dočasně je proto omezen provoz tohoto oddělení. Z důvodu karantény je od pondělí 18. ledna částečně uzavřeno pracoviště registru vozidel odboru dopravy. Uzavření se týká úkonů, které jsou ve vyvolávacím systému odboru dopravy systému zařazeny pod REGISTR VOZIDEL I:
- změna vlastníka a provozovatele vozidla v registru

- zaregistrování vozidla (které již má vystaven český technický průkaz)

- zápis vlastníka (leasingové smlouvy)

- vyřazení i ukončení vyřazení vozidla z provozu (dříve DEPOZIT)

- ztráta, poškození nebo odcizení osvědčení o registraci vozidla

- ztráta, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky

- ztráta, poškození nebo odcizení technického průkazu

- vydání třetí tabulky s registrační značkou (nosič kol)

- vydání tabulky s registrační značkou pro vývoz vozidla do zahraničí

- zápis ostatních změn v registru (např. změna bydliště nebo sídla, změna barvy)

- zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru)

Klienti, kteří jsou na tyto úkony v elektronickém objednávkovém systému již objednáni, budou odbaveni v souladu s objednávkou.

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)