Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Přibyslavi u Sázavy žijí bobři

V přibyslavských březích Sázavy se utábořili bobři. Jak staví hráze a hloubí nory, bedlivě sleduje Zdeněk Benák. Od rodinného domu v Poříčí se téměř denně jde podívat do lučního klínu mezi Sázavou a Olešenským potokem.
Podle Benákova pozorování v těchto místech čile žije nejméně jedna bobří rodina, možná i dvě nebo dokonce tři. V řece již viděl také nutrii, která zřejmě utekla některému chovateli.

Bobři jsou vodní hlodavci, poslední žijící zástupci čeledi bobrovitých. Žijí v blízkosti vod, kde si z pokácených stromů, větví a hlíny budují hráze a bobří hrady, ve kterých mají své hnízdo. Zahlédnout velmi plaché hlodavce je však téměř nemožné, žijí a “pracují” výhradně v noci.

V Česku žili bobři odedávna, ale byli opakovaně vyhubeni. Poprvé již v první polovině 18. století. V Čechách je do přírody úspěšně vrátili Schwarzenberkové. Po roce 1990 bobři začali z Německa paralelně migrovat i do Českého lesa a šířit se po Labi dále do vnitrozemí. Na Moravě byli poprvé znovu spatřeni po roce 1970 na Břeclavsku, kam do povodí Dyje pronikli z Rakouska.

Zákony na ochranu přírody bobra řadí mezi silně ohrožené druhy a za jeho usmrcení hrozí velké pokuty. Podle odhadů u nás již žije více než šest tisíc bobrů a stále jich přibývá. Působí škody, ale přírodě také významně pomáhají. Bobří hráze v krajině zadržují vodu a vytvářejí biotopy pro vodní ptáky, obojživelníky a další ohrožené živočichy, kteří by jinak z české přírody zmizeli.

V Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, nedaleko od Nového Města na Moravě je obec Bobrůvka, bobra má ve svém znaku.

Foto: Ivo Havlík

Ivo HAVLÍK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)