Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Rybníček pod silnicí protínající čtvrť Klafar bude odbahněn

Malý rybníček, řadu let zarůstající rákosím a aktuálně vypuštěný, který se nachází pod silnicí nedaleko skateparku ve Žďáře nad Sázavou, se dočká revitalizace.
Ze dna vodní plochy, kolem níž po loňské výstavbě lávky pro cyklisty a pěší vedoucí do čtvrti Klafar projde podstatně více lidí než v předchozích letech, budou rovněž odstraněny nánosy bahna.

'V letošním roce počítáme s odbahněním nádrže. Aktuálně odbor komunálních služeb jedná s firmami o možných podmínkách provedení potřebných prací. Přípravné činnosti již byly zahájeny', informoval Jiří Hemza z odboru strategického rozvoje a investic žďárského městského úřadu.

Už v květnu byly prořezány náletové dřeviny rostoucí kolem nádrže a odstraněny byly také větve a některé další pozůstatky, již v lokalitě zůstaly po stavbě lávky přes řeku Sázavu.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)