Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Den pro kapli svaté Anny u Pelhřimova v neděli

Den pro kapli svaté Anny u Pelhřimova, kterým chtějí organizátoři připomenout, že zde kaple stále ještě stojí, upozornit na její stav a poprosit o podporu její záchrany se uskuteční v neděli 25. července od 14 hodin. Cesta ke kapli bude značena ze silnice Pelhřimov - Humpolec.
Občanské sdružení Zelené srdce se snaží prostřednictvím veřejné sbírky sehnat peníze na záchranu kaple svaté Anny u Pelhřimova záchranu a proměnit toto zapomenuté místo znovu v krásné. Veřejnou sbírku můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na účet 2700608913/2010.

Na malém vršíčku kostelík stojí, obklopen lesy a lány polí. Z vršíčku tam výhled byl ke královskému městu, dnes těžko nacházíš k němu cestu. Dávno již dozněl hlas jeho zvonu, vzpomínky zanechal při všem tom shonu. Kdysi pouť památná k Anně tu byla, léta zapomnění dávno vše skryla. Poutníci z okolí znali sem cestu, na duši bohatší vraceli se k městu. Zákony přírody vítězství zde slaví, jen hrstka nadšenců v cestu se jim staví. Na místo střechy jen stín stromů ho kryje, čeká tak pokorně na příznivější chvíle. - básnička od pana Josefa Bartošky

Kaple svaté Anny byla postavena mezi lety 1699 – 1700 na navrší nedaleko Pelhřimova dvěma pelhřimovskými měšťany. Její původní zasvěcení bylo Proměnění Páně na hoře Tábor, svaté Anně byla kaple zasvěcena až v roce 1730. Po roce 1948 nemohla být kaple opravována, přístupová cesta byla rozorána a stavba začala chátrat. Kaple nemá střechu, odstraněna byla i věžička. V roce 2007 vzniklo sdružení Zelené srdce, jehož jednou z činností je i snaha o záchranu kaple. V tomto roce tedy počíná snaha o záchranu kaple, prvně byly v roce 2007 odstraněny náletové dřeviny a byly provedeny základní opravy. Budova byla ve vlastnictví pelhřimovské farnosti, v březnu 2021 bylo dojednáno její předání do majetku města s cílem památku zachránit. V roce 2011 byla prohlášena kulturní památkou.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)