Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Kriminalita na Třebíčsku v prvním pololetí oproti loňsku poklesla

Letos došlo v prvním pololetí na Třebíčsku k celkem 424 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo do současné doby objasnit 53,1 %, což je 225 skutků. Dále zjistili pachatele u 69 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Ve stejném období loňského roku došlo k celkem 441 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 57,6 % případů. V letošním roce tak došlo v meziročním porovnání ke snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o sedmnáct skutků.
Násilná trestná činnost
V prvním pololetí došlo k 54 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 61,1 % případů (v loňském roce byl počet násilných trestných činů shodný).
Došlo ke třem loupežím, všechny se kriminalistům podařilo objasnit. V oblasti násilné trestné činnosti je nejčastěji páchaným skutkem úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo v prvním pololetí spácháno osmnáct, což je o jedno méně než ve stejném období vloni. Objasněno jich je do současné doby více než sedmdesát procent. Zvýšil se počet případů nebezpečného vyhrožování, z pěti vloni na osm letos. Policisté prověřovali v prvních šesti měsících letošního roku v oblasti násilné trestné činnosti také šest případů týrání osob žijících ve společném obydlí (což je o dva méně než vloni) a tři případy týrání svěřené osoby, vloni jich bylo šest.

Mravnostní trestná činnost
V šestnácti případech se v prvním pololetí jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté do současnosti objasnili 56,3 % případů (vloni došlo ve stejném období ke třinácti mravnostním deliktům).

Majetková trestná činnost
Letos došlo v prvních šesti měsících k 96 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 28,1 % z nich (vloni jich bylo v prvním pololetí spácháno 124, z nichž bylo 40,3 % případů objasněno). Letos tak počet majetkových trestných činů v meziročním porovnání klesl o 28 skutků.
V 33 případech se jednalo o krádeže vloupáním (vloni jich bylo 21), ve 28 o krádeže prosté (vloni 47) a 35 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (vloni jich bylo 56).
Případů vloupání do rodinných domů bylo sedm, což je o tři více než vloni. Do rekreačních chat se pachatel za použití násilí dostal ve třech případech (vloni byla čtyři). Případy vloupání do obchodů policisté prověřovali tři.
V kategorii krádeží prostých byly nejčastěji odcizeny věci z různých objektů, těchto případů bylo devět, což je o čtyři méně než vloni. Krádeží v obchodech bylo letos osm a případy kapesních krádeží dva. Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže automobilů, které byly tři.
Mezi zbývající majetkové trestné činy patří podvody, kterých bylo v první polovině letošního roku spácháno 20, což je o dvanáct méně než ve stejném období vloni. Dále byly časté přečiny poškození cizí věci, kterých bylo spácháno jedenáct.

Hospodářská trestná činnost
V první polovině letošního roku došlo k 49 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 32,7 % (vloni došlo k 56 hospodářským trestným činům s objasněností 51,7 %).
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy podvod, kterých bylo jedenáct (vloni jich bylo o čtyři více). Úvěrových podvodů bylo spácháno devět (což je o čtyři méně než ve stejném období vloni).

Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 209 trestných činů se kriminalistům dosud podařilo objasnit 67 % případů.
Mezi často páchaný čin patří v této oblasti přečin zanedbání povinné výživy, kterých policisté letos řešili 37, což je o devět více než vloni. Přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky bylo letos 33, což je o šest méně než vloni. Případů výtržnictví řešili policisté v prvním pololetí osm a sprejování jedenáct. Dále je častý trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých bylo v prvním pololetí 47, o rok dříve jich bylo 32. Případů ohrožování výchovy dítěte bylo 23.
Dále byl ve 20 případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o tři více než vloni.
Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, v první polovině letošního roku prověřovali kriminalisté v této oblasti osmnáct trestných činů.

Jana KROUTILOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)