Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Studenti medicíny jsou zváni na stáž do nemocnice v Pelhřimově; hlásit se mohou do 16. srpna

Studenti čtvrtých až šestých ročníků lékařských fakult se mohou hlásit na Podzimní kemp mediků Nemocnice Pelhřimov, který se uskuteční v termínu od 6. do 9. září. Cílem je přiblížit studentům medicíny pracoviště pelhřimovské nemocnice formou stáží na vybraných odděleních, např. na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, chirurgickém oddělení, interním oddělení, ortopedickém oddělení, oddělení hematologie a transfúziologie nebo radiodiagnostickém oddělení. Chybět nebude ani praktický nácvik metod pod odborným dohledem zkušených lékařů.
Kromě odborného programu je připraven kulturní program v podobě exkurze do pivovaru Kláštera v Želivě.

Ubytování a stravu účastníkům hradí Nemocnice Pelhřimov s tím, že ubytování je zajištěno ve školícím a rekreačním středisku Trnávka. Kapacita kempu je maximálně 30 mediků.

Přihlášky (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo a počet účastníků) zasílejte Mgr. Vladislavě Nováčkové (personální oddělení Nemocnice Pelhřimov) na e-mail: vnovackova@nempe.cz, tel.: 565355121 do pondělí 16. srpna 2021.

Alexandra KNAPOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)