Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Třicáté výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory připomene výstava fotografií

Výstava k třicátému výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory bude zahájena vernisáží ve středu 8. září v 18 hodin v galerii Doubravka ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku.
Návštěvníky provedou tematické panely rozmanitostí luk, lesů a geologického utváření. Představí majestátnost staletých stromů, připomenou důležitost vodního světa a v neposlední řadě upozorní na citlivé vnímání staveb a sídel v krajině.

Vyhlášením CHKO Železné hory v roce 1991 byla završena několikaletá snaha mnoha odborníků a ochránců přírody zajistit vyšší ochranu malebnému území v srdci České republiky. Jedinečnost
oblasti není patrná na první pohled. Skrývá se pod povrchem v podobě velmi rozmanitého geologického utváření. Unikátní geologická různorodost se odráží i v pestrosti živé přírody.
Harmonická mozaika podmanivě zvlněné krajiny je poskládána z lesů, polí, luk, rybníků a drobných sídel a odráží tak několik staletí trvající kultivaci zdejší krajiny místními lidmi.

Výstava prostřednictvím poutavých fotografií doprovázených stručnými texty ukazuje na konkrétních příkladech, jak a proč o přírodu a krajinu CHKO pečovat.

Výstava, která potrvá do 8. října bude přístupná v pondělí od 8.30 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin. Od úterý do pátku pak od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin. V sobotu od 9 do 14 hodin.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)