Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Pelhřimově budou rodiče dětí narozených od 1. října 2020 do 30. září 2021 opět sázet stromky

Rodiče dětí, které se narodily a narodí od 1. října 2020 do 30. září 2021 budou již po dvacáté v rámci oslavy Dne dřeva a stromů sázet stromky. Stane se tak ve středu 20. října od 15 hodin v ulici Kouřimského v Pelhřimově. Přesné místo výsadby bude upřesněno v pozvánce na akci.
Náklady na výsadbu i zakoupení stromů uhradí pelhřimovská radnice za podpory Kraje Vysočina. 'Ze sázení stromků v souvislosti s Dnem dřeva a stromů se časem stala velmi oblíbená a příjemná tradice. Rodiče i jejich děti sledují, jak stromky rostou, mají k nim vztah a tím se zlepšuje i jejich postoj k životnímu prostředí vůbec. Navíc každá vysazená dřevina plní po několik generací v přírodě mnoho biologických, krajinotvorných i estetických funkcí', uvedla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Za dobu trvání akce bylo v Pelhřimově a okolí vysazeno zhruba tisíc stromků.

Účast je možné nahlásit již nyní na Odboru životního prostředí (OŽP) MěÚ Pelhřimov u Josefa Slavětínského (telefon: 565 351 415, e-mail: slavetinsky@mupe.cz).

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)