Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Zpívající lípa ve Žďárských vrších v Telecí vyhrála anketu Strom roku

Více než 700 let stará zpívající lípa z obce Telecí v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na Svitavsku zvítězila v anketě Strom roku.
Prastará lípa je svědkyní doby husitské, působení Českých bratří a jejich pronásledování. Záznamy z období pronásledování tajných evangelíků vypovídají o tom, že si v její dutině bratr Jiroušek opisoval vypůjčený Nový zákon a Knihu žalmů Starého zákona. Podle poznámek na deskách opisu přitom údajně spotřeboval 1204 lojových svíček. V pověsti se dále vypráví o tom, že když opisoval žalmy, zpíval si je, a poněvadž byl hluchý, sám je neslyšel. Zpěv se nesl z dutiny vysoko do koruny a zazníval střídavě ze všech stran. Díky ozvěně ve veliké dutině nabýval zvláštního zabarvení, které působilo o to víc tajemně právě v noci, kdy stařeček knihy opisoval. Odtud pochází název Zpívající lípa, kterým je strom také často označován.

Ve svých dílech lípu zmínili také například Alois Jirásek nebo Teréza Nováková, kteří pod ní rádi sedávali, její příběh měl v plánu zhudebnit i skladatel Bohuslav Martinů. Z druhé poloviny 18. století pochází legenda, že místní hospodář, český bratr, očekával návštěvu evangelického faráře ze Slezska. Vyhlížel ho z lípy, propadl se ale do dutiny a následkem pádu ohluchl. V lípě pak trávil čas a prozpěvoval si žalmy. Další přízvisko lípy se odvíjí od rodu Lukasů, kterým statek patřil do roku 1915.

V anketě hlasovalo více než 7250 lidí, kteří vybírali z finálových dvanácti stromů ze sedmi krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo přes 2600, v pořadí druhému stromu dalo hlas zhruba 1800 lidí. Díky zpoplatněnému hlasování se nadaci podařilo vybrat bezmála čtvrt milionu korun, peníze nadace rozdělí jako grant mezi letošní finalisty a takzvané Stromy hrdiny.
Druhé místo obsadil strom s přízviskem Dubisko valašisko tvrdé z Kozlovic na Frýdeckomístecku, třetí je Smrt ztepilý v Ramešově ulici v Brně.

Lípu, jejíž obvod kmene měří 12 metrů, do ankety přihlásila základní a mateřská škola Telecí. Běžně se u ní pořádají nejrůznější akce a strom je součástí společenského života celé obce.
Zpívající lípa má také své potomky – první byl vysazen v roce 2000 a od té doby pak dalších dvacet. Rostou u místní školy, v pražském arboretu potomků významných stromů na Vyšehradě, ale třeba také v anglickém Bristolu.
Zpívající lípu odborníci v 80. letech minulého století asanovali, tehdy z její dutiny vyvezli 15 kubíků dřeva a listí sahající do výšky 1,5 metru. Našli tam i nádoby ze středověku.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)