Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Letos při nehodách zemřelo na Vysočině 22 osob; počet nehod se od začátku roku v regionu mírně zvýšil

Od začátku letošního roku do konce září policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyšetřovali celkem 3 513 dopravních nehod, což je o 92 dopravních nehod více než za stejné období v loňském roce a tento počet představuje mírný nárůst ve výši tří procent. Závažné jsou následky letošních dopravních nehod. Při letošních dopravních nehodách zemřelo devatenáct osob bezprostředně při dopravní nehodě, což je o čtrnáct osob méně než za devět měsíců roku 2020. Další tři osoby zemřely na následky dopravní nehody později ve zdravotnickém zařízení.
Při letošních dopravních nehodách se dalších 848 osob těžce zranilo, což představuje pokles o 37 těžce zraněných osob (pokles o 44 procent) oproti počtu těžce zraněných v roce předchozím. Dalších 866 osob se při letošních nehodách zranilo lehce, což představuje pokles o 16 lehce zraněných osob – vyjádřeno procenty jde o pokles o dvě procenta ve srovnání se stejným obdobím roku 2020.

Při letošních nehodách vznikla hmotná škoda na havarovaných vozidlech a ostatním majetku v celkové výši 216 240 000 korun – tato částka představuje velmi mírný pokles výše škody - o čtyři procenta – ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Při vyšetřování letošních dopravních nehod policisté zjistili, že 119 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu a dalších šest bylo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek. Počet podnapilých řidičů, kteří letos havarovali, se v porovnání s rokem předchozím snížil o 17 procent. Policisté v letošním roce dokumentují také několik dopravních nehod, kdy řidiči, kteří s vozidlem havarovali, usedli za volant v silně podnapilém stavu, kdy výjimkou nebyly ani hodnoty přesahující dvě promile alkoholu v krvi.

Policisté Krajského ředitelství policie kraje věnují a v dalším období budou věnovat zvýšenou pozornost v rámci běžného výkonu služby i v rámci vyhlašovaných dopravně bezpečnostních akcích kontrolám řidičů, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Rozsáhlé dopravně bezpečnostní akce zaměřené na všechny účastníky silničního provozu budou probíhat po celý zbytek letošního roku.

Mezi nejčastější příčiny letošních dopravních nehod řadíme v našem kraji nesprávný způsob jízdy (1 341 nehod), nepřiměřená rychlost (470 dopravních nehod) a nedání přednosti v jízdě (222 nehod) a nesprávné předjíždění (40 dopravních nehod). Celkem 1 425 dopravních nehod byly nehody nezaviněné řidičem, když se ve většině případů (1 397 nehod) jednalo o střety vozidel s lesní zvěří, kdy právě střety s lesní zvěří tvoří v letošním roce téměř 40 procent z celkového počtu dopravních nehod.

Za prvních devět měsíců letošního roku jsme v našem kraji vyšetřovali dopravní nehody, při kterých mělo účast 61 chodců, kdy ve 14 případech jsou chodci viníkem nehody. Dva chodci při nehodě zemřeli, šest dalších se těžce zranilo a 47 jich bylo zraněno lehce. Pouze pět chodci vyvázli z dopravní nehody bez zranění.

Za prvních devět měsíců letošního roku jsme v našem kraji vyšetřovali dopravní nehody, při kterých mělo účast 119 motocyklistů, kdy v 74 případech jsou motocyklisté viníkem nehody. Dva motocyklisté při nehodě zemřeli, jedenáct dalších se těžce zranilo a 90 jich bylo zraněno lehce. Pouze šestnáct motocyklistů vyvázlo z dopravní nehody bez zranění. Ve 22 případech policisté u motocyklistů, kteří byli účastníkem dopravní nehody, zjistili požití alkoholu.

Od začátku letošního roku do konce září letošního roku jsme v Kraji Vysočina šetřili příčiny dopravních nehod, na kterých mělo účast 122 cyklistů, kdy v 89 případech cyklista nehodu zavinil. Tři cyklisté při nehodě zemřeli, sedm se jich těžce zranilo a 99 dalších utrpělo lehké zranění. Pouze třináct cyklistů vyvázlo z dopravní nehody bez zranění. Ve 22 případech policisté u cyklistů, kteří byli účastníkem dopravní nehody, zjistili požití alkoholu.

V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že cyklista je účastník silničního provozu, pro kterého platí stejná pravidla silničního zákona o provozu na pozemních komunikacích jako pro řidiče. Řidič – tedy i cyklista - nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy. Požitím alkoholu a omamné látky ohrožuje sebe i ostatní a vystavuje se právnímu postihu. V případě zjištění požití alkoholu do jednoho promile mu hrozí pokuta ve správním řízení od 2 000 do 20 000 korun, nad jedno promile v částce 2 000 až 50 000 korun. Odmítne-li dechovou zkoušku, může mu být ve správním řízení uložena pokuta od 25 do 50 tisíc korun. Jediný rozdíl od postihu hrozícímu řidičům je ten, že cyklista nepřichází o svá řidičská oprávnění.

Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě dopravní nehody dochází v naprosté většině případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na rozdíl od řidiče osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vozidla ani žádným jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke své bezpečnosti, je jeho opatrnost, důsledné dodržování pravidel silničního provozu a vhodné oblečení. V současné době se začíná výrazně zkracovat denní doba, později svítá a dříve se začíná stmívat. Navíc se začínají objevovat ranní mlhy a způsobují zhoršenou viditelnost. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu dobře vidět. Na to by měli cyklisté myslet zejména při současném podzimním počasí. Je opravdu zapotřebí počítat častějšími mlhami, při kterých je dobrá viditelnost všech účastníků silničního provozu na prvním místě.

Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila jejímu uživateli život. Je vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let. Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením a dobrým technickým stavem jízdního kola. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se často setkávají s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)