Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Ve Žďáře nad Sázavou budou na podzim vysazeny nové listnaté stromy

Od poloviny října do poloviny listopadu se v ulicích Žďáru nad Sázavou uskuteční výsadba související s projektem obnovy stromořadí. Vysazeno bude na čtyři sta dřevin ve dvanácti lokalitách.
Výsadba bude probíhat zejména v ulicích Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská. Vysazeny tu budou listnaté stromy, hlavně jilmy, lípy, jírovce, třešně nebo duby. Součástí obnovy zeleně za zhruba 5,7 milionu korun s podporou dotace ve výši 2,5 milionu, bude i následná péče o novou výsadbu.

Druhá etapa revitalizace veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou, která je zaměřená na obnovu alejí, zahrnuje výsadbu 384 stromů, pokácení 230 a arboristické ošetření sedmi desítek dřevin. Zakázka navazuje na první etapu, jež byla provedena v roce 2018. Při ní byly rovněž pokáceny staré a nemocné či staticky nestabilní dřeviny, jiné zase odborně ošetřeny a další vysazeny v okolí hřbitova v Jamské ulici a u Horního rybníka, na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice, v části čtvrti Vodojem, v parku u školy v Palachově ulici, v sídlišti v ulicích Haškova a Chelčického, podél chodníku od nádraží ke ŽĎASU a v sídlišti podél ulice Neumannova.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)