Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Rančířově pokračuje oprava mostu na silnici I/38; doprava je zatím bez omezení, kyvadlově bude ještě řízena nárazově

Práce na opravě mostu na silnici I/38 v Rančířově na Jihlavsku pokračují. Silničáři dokončili zasunutí turbosideru a momentálně probíhá dláždění jeho dna, respektive berm, z lomového kamene a úprava koryta na vtoku i výtoku. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
'Dále probíhají zemní práce jako je odkopávka šikmých ploch nad vtokem a výtokem. Tyto plochy budou nově vydlážděny lomovým kamene do betonu. Na vtokové části je již například dokončeno nové revizní schodiště a dokončuje se také kaskádový skluz navazující na odvodnění komunikace', doplnil M. Buček.

Práce probíhají již bez dopravního omezení. Kyvadlově řízená doprava semafory zde bude zřizována pouze nárazově dle potřeb stavby pro umístění stavební techniky do vozovky, například při složení kameniva na šikmé plochy. Jinak se zemní práce provádí ručně z důvodu velkého sklonu dosahujícího 75 stupňů.

'Uvedení mostu do provozu plánujeme na sobotu 13. listopadu, nicméně v listopadu a prosinci - dle klimatických podmínek - budou probíhat dokončovací práce v podobě odstranění šikmého sjezdu z I/38 k vtoku, úprava svahů, osetí, náhradní výsadba, úprava dočasných záborů jejich uvedením do původního stavu', vysvětlil Martin Buček.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)