Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na novoměstský adventní jarmark mohou lidé přinést i dárky do krabice od bot

Adventní jarmark na první adventní neděli, jež letos připadá na 28. listopadu, připravuje evangelický farní sbor v Novém Městě na Moravě. Konat se bude od 14 do 17 hodin v parku u kostela a v presbytáři.
Zájemci si budou moci nakoupit například rukodělné výrobky nebo různé pochoutky, fairtradové zboží z obchůdku Jeden svět, výrobky Diakonií Myslibořice a Rolnička, horké polévky, čaj, kávu nebo svařené víno.

Nákupem současně podpoří činnost neziskových organizací, jako jsou Usměváčci, Portimo, Sdružení Krajina, případně i klienty místního chráněného bydlení.

Protože novoměstský adventní jarmark bude současně jedním ze sběrných míst již jedenáctého ročníku celorepublikové charitativní akce Krabice od bot, dárci tam mohou přinést vánoční dárky určené dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.krabiceodbot.cz/

Foto ilustrační: evangelický kostel v Novém Městě na Moravě

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)