Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Klíčem k úspěchu muzeí a galerií je digitalizace

Digitalizace, nové technologie, důraz na zážitek, storytelling – to jsou mantry úspěchu muzeí a galerií v době změn, které přinesla odvětví turismu pandemie COVID-19. Digitalizací v cestovním ruchu se zabývá Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) již od roku 2019 v rámci programu INTERREG V-A Rakousko–Česká republika. Projekt realizuje VŠPJ ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci, Svazem hornorakouských muzeí a destinační organizací Vysočina Tourism.
Přeshraniční projekt je zaměřen zejména na digitalizaci v muzeích a galeriích. Většina těchto institucí na obou stranách hranice již digitální nástroje jako např. sociální sítě v určité míře využívá. „Doba klasické mediace skončila“, uvedla Herta Neiss z linecké univerzity. „V současnosti je to o příbězích, které je potřeba vyprávět v mnoha podobách. Jde o to nabídnout návštěvníkům zážitek, pak mají muzea před sebou velkou budoucnost“, dodala Neiss.

Letos na podzim proběhla první část semináře s názvem Muzeum a cestovní ruch. Semináře, který proběhl v Linci a Steyru, se zúčastnili posluchači z muzeí z České republiky i Rakouska. Zabývali se návštěvnickými průzkumy, kulturním cestovním ruchem nebo digitální strategií, kterou každá instituce vytváří na míru pro své potřeby.

„Zavedení prvků digitalizace v muzeích a galeriích je velkým krokem k přilákání více, zejména mladých, návštěvníků do těchto objektů a k oživení muzeí“, domnívá se vedoucí manažerka projektu Stanislava Pachrová. Může se jednat třeba o virtuální prohlídky nebo zařazení technologicky sofistikovaných expozic. Ukázkovým příkladem je Muzeum nové generace ve Žďáře nad Sázavou, které se stalo držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Návštěvníci v něm mohou mimo jiné listovat virtuální kronikou nebo využít během prohlídky audioprůvodce s hlasem cisterciáckého mnicha.

Druhá část vzdělávacího semináře určeného pracovníkům muzeí a galerií z Česka i Rakouska proběhne na Vysočině na jaře 2022. Bude se věnovat tématům online marketingu, storytellingu, využívání videí nebo grafickému designu webu. Studenti cestovního ruchu na VŠPJ si v nadcházejícím semestru budou moct zapsat předmět s obdobným zaměřením.

Vendula MAREŠOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)