Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Nemocnici na kraji Města bylo před osmdesáti lety oficiálně uděleno právo veřejnosti; začala léčit všechny pacienty

Výstavba okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě odstartovala v roce 1938. Město pro nový nemocniční areál vykoupilo pozemky. Umístilo jej mezi silnici vedoucí k Radňovicím, hluboký úvoz na Beranici a železniční trať.
„Za účinkování pěveckých sborů místního hudebního spolku Smetana a bystřického Sokola byl 21. srpna 1938 slavnostně položený základní kámen. Tak začala stavba nemocnice na kraji Města,“ připomíná ředitelka novoměstského nemocničního zařízení Věra Palečková.

Podle původních předpokladů měla být nemocnice dokončená v průběhu roku 1939. Provoz měl začít od 1. ledna 1940. Pohnuté události let 1938 a 1939 však otevření nového nemocničního zařízení zpomalily. Částečný provoz s příjmem pacientů tak začal v nově postavené novoměstské nemocnici až 1. prosince 1940. Na oficiální statut a udělení takzvaného práva veřejnosti si ale nemocniční zařízení muselo počkat ještě další čas.

Dnem Dé byl pro novoměstskou nemocnici 25. duben 1942, kdy bylo do Nového Města na Moravě doručeno oficiální kladné stanovisko z ministerstva. Tehdejší hejtman o něm informoval všechny obecní rady okresu v dopise, který začínal těmito větami: „Ministerstvo vnitra v Praze přiznalo podle zákona ze dne 24. června 1930, č. 98, Sb. Okresní nemocnici v Novém Městě na Moravě právo veřejnosti dnem zahájení provozu nemocnice, to jest dnem 1. ledna 1942. V důsledku toho ošetřovací útraty, které jsou oprávněny požadovati veřejné nemocnice, a kterých nelze vydobýti od ošetřovance anebo od jiných právních neb fysických osob, k náhradě povinných podle všeobecných nebo zvláštních zákonů a předpisů neb zvláštních smluv, nadací, soudních nebo administrativních nálezů budou nahrazeny této nemocnici ze zemského fondu země, do které ošetřovanec přísluší. A nelze-li příslušnost zjistiti, ze zemského fondu země, ze které byl do ústavu dopraven.“

Udělením práva veřejnosti tak byly přesně vymezeny funkce nemocnice a její právní postavení. Mohla poskytnout potřebnou zdravotní péči a zaopatření všem nemocným bez ohledu na to, kam přísluší a jakého jsou vyznání. V případě nedobytnosti úhrady za léčbu od pacienta nebo jeho rodinných příslušníků měla nemocnice jakožto veřejná právo požadovat zaplacení nákladů od Zemského léčebného fondu.

Rok 1942 ale přinesl do novoměstské nemocnice i další novinky. Dokládá to mimo jiné i Zpráva o činnosti okresní veřejné nemocnice v Novém Městě na Moravě: „Dnem 1. ledna 1942 otevřen byl jen infekční pavilon, ježto další budovy musely býti opraveny. S pracemi opravnými bylo rychle pokračováno, takže dnem 15. ledna 1942 bylo otevřeno k provozu II. poschodí hlavní budovy. V uvedeném poschodí bylo připraveno pro pacienty 50 lůžek, z toho 25 pro chirurgické oddělení, 25 pro internu.“

Od 1. února 1942 byl pak zahájený provoz prvního poschodí, kde bylo pro pacienty taktéž padesát lůžek. „Od 5. února 1942 bylo pak otevřeno dětské oddělení, takže tímto dnem byl zahájen nemocniční provoz zcela v hlavní budově a infekčním pavilonu,“ dokládá zpráva o činnosti nemocnice.

V roce 1942 se v novoměstské porodnici narodilo celkem 204 dětí. Lékaře i ošetřující personál ale potrápily časté infekční nemoci, s nimiž pacienti přicházeli. „V roce 1942 vyskytlo se mnoho infekcí, hlavně záškrtu. Nejvyšší stav pacientů infekčních je v měsíci listopadu, kdy bylo dosaženo nejvyššího počtu těchto onemocnění, 134 osob,“ uvádí se ve zprávě o činnosti nemocnice.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)